Lokaal debat in de Bibliotheek

Lokaal debat in de Bibliotheek

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2018 hebben de bibliotheken in Zuid- en Noord-Holland zich speciaal ingezet om de ontmoeting en ’t debat in de Bibliotheek laagdrempelig vorm te geven. Van Amsterdam en Den Haag, tot Bodengraven en Zoetermeer. Van een origineel publieksdebat met kandidaten in opdracht van de griffie, tot Meet-ups met eigen invulling aanvullend op andere lokale verkiezingsactiviteiten. Van een speeddate met lijsttrekkers in Oegstgeest tot een individueel ‘Kopje koffie met …’ in Gorinchem. Vanuit de Bibliotheek zelf georganiseerd, overtuigd van eigen kracht en kunnen, tot aan debatten ‘in samenwerking met’ bijvoorbeeld de lokale radio/tv of welzijnsorganisatie. Van een ‘roze’ debat in de Bibliotheek Rotterdam als onderdeel van hun jarenlange debatprogrammering, tot ‘de eerste keer’ in Ridderkerk in combinatie met een verkiezingsmarkt. Het leeft in de Bibliotheek, kunnen we zeggen. Fantastisch wat er allemaal gebeurt! 

De Bibliotheek volop actief als lokaal debatpodium tijdens gemeenteraadsverkiezingen 2018

Probiblio heeft zich de afgelopen tijd ingespannen om bibliotheken te enthousiasmeren het momentum van de gemeenteraadsverkiezingen aan te grijpen en zo de debatcultuur een plek te geven in de Bibliotheek. Waar later op doorgepakt kan worden, wanneer er andere aanleidingen zijn om een debat te organiseren tussen politiek en burger. Probiblio heeft eind januari een goede training verzorgd voor de bibliotheekorganisaties die een debat organiseren voor de naderende gemeenteraadsverkiezingen en zal deze in aangepaste vorm vóór de zomer herhalen. Na de verkiezingen stelt Probiblio de gegeven presentatie openbaar ter beschikking plus een toolkit met een praktisch draaiboek, communicatiehandleiding en debatmaterialen. De verkiezingsdebatten en -activiteiten ten behoeve van de lokale verkiezingen vinden op dit moment in de bibliotheken plaats en later in sommige herindelingsgemeenten. 

Zoals je ziet, is de Bibliotheek dé partner voor de gemeente om de overheidsdoelen te bereiken – ook als lokale activiteitenorganisatie voor ontmoeting, debat, verbinding, participatie en emancipatie.

Meer informatie via René Kronenberg via RKronenberg@probiblio.nl

Lijsttrekkersdebat Oegstgeest, foto: Willemien Timmers - Oegstgeester Courant

 

Meer nieuws