Bibliotheken en gemeenten gaan met elkaar in gesprek over digitale inclusie

Bibliotheken en gemeenten gaan met elkaar in gesprek over digitale inclusie

Bibliotheekdirecteuren, MT-leden en relevante domeinspecialisten nodigen we van harte uit voor de 1e provinciale netwerkbijeenkomst voor bibliotheken en gemeenten in Noord-Holland op woensdag 15 juni 2022. Het thema is 'Informatiepunt Digitale Overheid: samen werken aan digitale inclusie'.

Het doel van de bijeenkomst is Noord-Hollandse bibliotheken en hun wethouder en/of gemeenteambtenaar bij elkaar te brengen om stil te staan bij een actueel thema en zo de samenwerkingsverbanden te verstevigen. Als de coronacrisis iets heeft aangetoond, dan is het dat de bibliotheek een belangrijke plek in de (lokale) samenleving inneemt! Een unieke plek waar iedereen welkom is en toegang heeft tot boeken, tijdschriften, activiteiten, ontwikkeling, cultuur, debat en internet: de huiskamer van de buurt. 

Meld je vóór 1 juni 2022 hier aan >> Er zijn geen kosten verbonden aan de dag.

Thema: 'Informatiepunt Digitale Overheid: samen werken aan digitale inclusie'

Alle overheden werken samen aan de digitale inclusie van alle Nederlanders, ook voor wie dat lastig is. De bibliotheken hebben de opdracht gekregen met hun diensten de kwetsbare burgers te helpen wegwijs te worden in de digitale wereld. De afgelopen twee jaar zijn er in Noord-Holland 55 ‘Informatiepunten Digitale Overheid’ (IDO’s) ingericht. Hier kunnen mensen terecht met vragen over het gebruik van digitale overheidsdiensten én worden ze gewezen op het aanbod van de bibliotheken om zelf hun (digitale) vaardigheden te verbeteren.

Het IDO past bij de bibliotheek als een betrouwbare, onafhankelijke en laagdrempelige plek voor informatie. De bibliotheek heeft de kennis en expertise om de digitale geletterdheid van burgers te helpen vergroten. Tegelijkertijd begeeft de bibliotheek zich met het uitvoeren van deze dienst dichtbij de taken van de overheid.

Samen gaan we op zoek naar antwoord op de vragen: Wat doen bibliotheken precies ter ondersteuning van de digitale geletterdheid van burgers? Hoe kunnen bibliotheken en gemeenten zo goed mogelijk samenwerken? En wat kunnen gemeenten en bibliotheken samen nog meer ondernemen om burgers digitaal zelfredzaam te maken?

Bekijk hieronder de video over de Informatiepunten Digitale Overheid in Noord-Holland. Ben je benieuwd wat deze bijeenkomst je kan brengen? Lees dan de terugblik op de Netwerkbijeenkomst Zuid-Holland 2021.  

Programma

Vanaf 9.00 uur ben je welkom in de Openbare Bibliotheek Amsterdam, vestiging OBA Oosterdok. Om 9.30 uur opent moderator Joost Hoebink samen met gedeputeerde Zita Pels het programma. Vervolgens vertelt Nicole Goedhart, onderzoeker bij de afdeling Ethiek, Recht en Humaniora van het Amsterdam UMC, over haar participatief actie-onderzoek rondom het complexe probleem van digitale ongelijkheid. En gaan bibliotheekdirecteuren en wethouders met elkaar in gesprek. Om 12.00 uur kun je onder het genot van een lunch napraten en jouw netwerk in Noord-Holland uitbreiden.

Aanmelden

Wil je aanwezig zijn bij de Netwerkbijeenkomst Noord-Holland? Meld je dan vóór 1 juni 2022 hier aan. Er zijn geen kosten verbonden aan de dag.

De Netwerkdag Noord-Holland wordt georganiseerd door Probiblio in opdracht van de provincie Noord-Holland en in overleg met de Stichting Overleg Openbare Bibliotheken Noord-Holland (SOOB). De Provincie Noord-Holland verzorgt de uitnodiging richting de wethouders en ambtenaren Cultuur. Je kan jouw gemeentepartners of andere samenwerkingspartners rond het IDO ook zelf attenderen op de bijeenkomst.

Meer nieuws