Onderzoeksresultaten BOP-enquête Zuid-Holland 2018

Onderzoeksresultaten BOP-enquête Zuid-Holland 2018

De resultaten van de landelijke BOP-enquête basisvaardigheden zijn op provinciaal niveau samen te brengen. Zo ontstaat het overzicht van de resultaten van de gezamenlijke Zuid-Hollandse bibliotheken rond de basisvaardigheden. De Zuid-Hollandse gegevens zijn afgezet tegen de resultaten van alle bibliotheken op landelijk niveau.
Wat blijkt: de Zuid-Hollandse bibliotheken scoren over de hele linie net wat beter in vergelijking met de gemiddelde bibliotheek / de rest van het land.

20 van de 23 Zuid-Hollandse bibliotheken (=87%) hebben deelgenomen aan de landelijke BOP-enquête basisvaardigheden, georganiseerd door Bibliotheek Onderzoeksplatform (BOP). In totaal hebben 126 bibliotheken de enquête ingevuld (=86%) van de 147 die uitgenodigd waren.

In Zuid-Holland zijn er 52 Taalhuizen; dat is gemiddeld 2.6 Taalhuis per bibliotheek. Dit komt geheel overeen met het landelijk gemiddelde per bibliotheek.

Op de meeste onderdelen scoren de Zuid-Hollandse bibliotheken net even wat beter dan het landelijk gemiddelde. Zuid-Hollandse bibliotheken hebben gemiddeld gezien:

 • net even een breder aanbod
 • meer aanbod voor werkzoekenden
 • net even meer inloopspreekuren en toeleiding
 • vaker een betaalde Taalhuis-coördinator in dienst
 • net even meer formele afspraken en subsidierelaties
 • hogere zelfbenoemde successen 

Inzoomend op de BOP-enquête:

 • Meer aanbod
  Net als alle bibliotheken hebben de ZH-bibliotheken een aanbod op het gebied van digitale vaardigheden, omgang met de E-overheid, een aanbod op het gebied van Nederlands als tweede taal (NT2) en (op een na) ook een aanbod op het gebied van Nederlands als eerste taal (NT1). Maar in Zuid-Holland is er in vergelijking met het landelijke wel aanzienlijk meer aanbod op het gebied van werk en sollicitatie, laagtaalvaardige ouders en gezondheid, zorg en welzijn.

 • Coördinatie Taalhuis
  16 ZH-bibliotheken (=80%) vervullen een coördinerende rol bij een of meer Taalhuizen. Op landelijk niveau ligt dat aanzienlijk lager: 56%.

 • Regie gemeente
  15 van de ZH-bibliotheken vinden dat hun gemeente voldoende de regierol neemt (=75%). Dit is aanzienlijk boven het landelijk gemiddelde van 58%, bovendien geeft 15% van de bibliotheken aan dit niet te weten. Zuid-Hollandse bibliotheken hebben in ieder geval een beter beeld en waarschijnlijk meer contact dan de gemiddelde bibliotheek.

 • Successen
  In de enquête is ook gevraagd naar de successen van de dienstverlening. Zuid-Hollandse bibliotheken waarderen hun successen wat meer dan hun landelijke collega’s. De top 3 van successen zijn:
  1. Goede samenwerking met de partners (15 bibliotheken)
  2. Voldoende expertise in bibliotheek (11 bibliotheken)
  3. Profilering van bibliotheek in sociaal domein (10 bibliotheken)

 • Knelpunten
  De Zuid-Hollandse bibliotheken kennen grofweg dezelfde knelpunten in de dienstverlening rond de basisvaardigheden als de bibliotheken in de rest van het land. De top 3 van knelpunten die in de enquête genoemd zijn:
  1. Doelgroep moeilijk te vinden of te bereiken (10 ZH bibliotheken)
  2. Onvoldoende financiering (9 ZH bibliotheken)
  3. Onvoldoende personeel (9 ZH bibliotheken)

Bekijk hier het volledige rapport.

Meer nieuws