Onderzoeksresultaten BOP-enquête Zuid-Holland 2018

Onderzoeksresultaten BOP-enquête Zuid-Holland 2018

De resultaten van de landelijke BOP-enquête basisvaardigheden zijn op provinciaal niveau samen te brengen. Zo ontstaat het overzicht van de resultaten van de gezamenlijke Zuid-Hollandse bibliotheken rond de basisvaardigheden. De Zuid-Hollandse gegevens zijn afgezet tegen de resultaten van alle bibliotheken op landelijk niveau.
Wat blijkt: de Zuid-Hollandse bibliotheken scoren over de hele linie net wat beter in vergelijking met de gemiddelde bibliotheek / de rest van het land.

20 van de 23 Zuid-Hollandse bibliotheken (=87%) hebben deelgenomen aan de landelijke BOP-enquête basisvaardigheden, georganiseerd door Bibliotheek Onderzoeksplatform (BOP). In totaal hebben 126 bibliotheken de enquête ingevuld (=86%) van de 147 die uitgenodigd waren.

In Zuid-Holland zijn er 52 Taalhuizen; dat is gemiddeld 2.6 Taalhuis per bibliotheek. Dit komt geheel overeen met het landelijk gemiddelde per bibliotheek.

Op de meeste onderdelen scoren de Zuid-Hollandse bibliotheken net even wat beter dan het landelijk gemiddelde. Zuid-Hollandse bibliotheken hebben gemiddeld gezien:

 • net even een breder aanbod
 • meer aanbod voor werkzoekenden
 • net even meer inloopspreekuren en toeleiding
 • vaker een betaalde Taalhuis-coördinator in dienst
 • net even meer formele afspraken en subsidierelaties
 • hogere zelfbenoemde successen 

Inzoomend op de BOP-enquête:

 • Meer aanbod
  Net als alle bibliotheken hebben de ZH-bibliotheken een aanbod op het gebied van digitale vaardigheden, omgang met de E-overheid, een aanbod op het gebied van Nederlands als tweede taal (NT2) en (op een na) ook een aanbod op het gebied van Nederlands als eerste taal (NT1). Maar in Zuid-Holland is er in vergelijking met het landelijke wel aanzienlijk meer aanbod op het gebied van werk en sollicitatie, laagtaalvaardige ouders en gezondheid, zorg en welzijn.

 • Coördinatie Taalhuis
  16 ZH-bibliotheken (=80%) vervullen een coördinerende rol bij een of meer Taalhuizen. Op landelijk niveau ligt dat aanzienlijk lager: 56%.

 • Regie gemeente
  15 van de ZH-bibliotheken vinden dat hun gemeente voldoende de regierol neemt (=75%). Dit is aanzienlijk boven het landelijk gemiddelde van 58%, bovendien geeft 15% van de bibliotheken aan dit niet te weten. Zuid-Hollandse bibliotheken hebben in ieder geval een beter beeld en waarschijnlijk meer contact dan de gemiddelde bibliotheek.

 • Successen
  In de enquête is ook gevraagd naar de successen van de dienstverlening. Zuid-Hollandse bibliotheken waarderen hun successen wat meer dan hun landelijke collega’s. De top 3 van successen zijn:
  1. Goede samenwerking met de partners (15 bibliotheken)
  2. Voldoende expertise in bibliotheek (11 bibliotheken)
  3. Profilering van bibliotheek in sociaal domein (10 bibliotheken)

 • Knelpunten
  De Zuid-Hollandse bibliotheken kennen grofweg dezelfde knelpunten in de dienstverlening rond de basisvaardigheden als de bibliotheken in de rest van het land. De top 3 van knelpunten die in de enquête genoemd zijn:
  1. Doelgroep moeilijk te vinden of te bereiken (10 ZH bibliotheken)
  2. Onvoldoende financiering (9 ZH bibliotheken)
  3. Onvoldoende personeel (9 ZH bibliotheken)

Bekijk hier het volledige rapport.

Thomas Bersee en Marlon Mendonca Dias

Meer nieuws