Onderzocht: rol bibliotheken bij preventie laaggeletterdheid van jonge kinderen

Onderzocht: rol bibliotheken bij preventie laaggeletterdheid van jonge kinderen

De aanpak van laaggeletterdheid staat hoog op de politieke agenda. Geletterdheid is een belangrijke voorwaarde om mee te kunnen doen in de maatschappij. Hoe staat het met de geletterdheid van jonge kinderen in Zuid-Holland en welke rol spelen bibliotheken bij het voorkomen van laaggeletterdheid? Probiblio heeft hier recent onderzoek naar gedaan in Zuid-Holland. De uitkomsten van dit onderzoek geven inzicht in de cruciale rol die bibliotheken kunnen spelen bij preventie.

Zuid-Holland is absoluut gezien de provincie met de meeste laaggeletterden in de beroepsbevolking en daarmee ook veel laaggeletterde ouders. Hun kinderen lopen een grote kans om ook laaggeletterd te worden. Preventie vormt een belangrijk onderdeel in het doorbreken van de cyclus van laaggeletterdheid. Want voorkomen is beter en in dit geval vooral goedkoper, dan genezen. Eenmaal opgelopen taalachterstanden, kunnen op school moeilijk ingehaald worden en dus is er een groeiende groep jongeren die laaggeletterd de school verlaat.

Meerwaarde van de bibliotheek

Het onderzoek laat zien welke activiteiten de bibliotheken al ondernemen op dit gebied. Bibliotheken werken met de landelijk ontwikkelde programma’s BoekStart en de Bibliotheek op school actief aan het bevorderen van (voor)leesplezier. Want lezen is noodzakelijk voor leren, zeker het leren op school. En lezen heeft een bewezen positief effect op woordenschat, spelling, begrijpend lezen en schrijven. Het blijkt dat kinderen die plezier hebben in lezen, meer en sneller lezen en makkelijker leren. Bibliotheken werken daarbij samen met consultatiebureaus, kinderopvang en onderwijs.

"Kinderen die een kwartier per dag lezen, scoren beter op school!"

Ambities voor de toekomst

Jaarlijks worden hiermee duizenden jonge kinderen en basisschoolleerlingen bereikt, maar om alle kinderen in Zuid-Holland te bereiken is meer nodig. Bibliotheken streven naar 100% bereik van de jeugd, maar lopen bij het bevorderen van geletterdheid aan tegen twee grote knelpunten; financiering en personele bezetting.

Benieuwd naar het rapport? Je kunt het hier in zijn geheel bekijken.

Neem voor meer informatie contact op met Team Educatie.

Meer maatschappelijke thema’s onderzocht

Bekijk ook de drie andere publicaties naar de maatschappelijke impact van bibliotheekwerk in Zuid-Holland. Op elk belangrijk maatschappelijk thema onderzochten we wat de huidige situatie in de provincie Zuid-Holland is, wat bibliotheken in Zuid-Holland momenteel doen aan activiteiten op dit gebied, waar ze tegenaan lopen in hun werk en wat hen zou helpen hun werk beter uit te voeren.

Meer nieuws