Routekaart inburgering: met de gemeente in gesprek

Routekaart inburgering: met de gemeente in gesprek

Op 1 januari 2022 treedt de nieuwe wet Inburgering in werking. Dit houdt onder andere in dat gemeenten de regie krijgen over inburgering. Dat biedt kansen voor de bibliotheek en roept vragen op. Samen met Bibliotheek Waterland en Bibliotheek Schiedam maakten we een routekaart inburgering en de rol die bibliotheken hierin spelen. Handig voor tijdens gesprekken met je gemeente over het nieuw te vormen beleid. 

De routekaart is zo ontwikkeld dat je het digitaal kunt gebruiken om jouw eigen aanbod overzichtelijk in weer te geven én als print om mee te nemen naar jouw gesprek met de gemeente. De routekaart is ook handig voor taalvrijwilligers: zo zien ze in één oogopslag hoe het inburgeringsproces verloopt. 

Extra aandacht voor ondersteuning bibliotheken

De wet Inburgering zet in op goede begeleiding en snelle integratie door werk en participatie. Probiblio besteedt in 2020 extra aandacht aan het begeleiden van bibliotheken in het afstemmen van hun dienstverlening op de nieuwe situatie. Hoe kunnen bibliotheken gemeenten ondersteunen in het zo soepel mogelijk laten verlopen van het inburgeringsproces? We helpen je met het maken van een beleidsplan en adviseren je rondom inburgeringsvraagstukken. Kijk hier voor meer informatie, of neem contact op met adviseur Ellie van der Meer (tel. 06 14 37 49 05).

Meer nieuws