'Trek erop uit en verlaag de drempel voor je samenwerkingspartners'

Interview Praktijkvoorbeeld Basisvaardigheden Strategie en beleid
Gepubliceerd op 13 april 2021

Door Iris Coster

In samenwerking met Bibliotheek Gouda

Soms bereik je jouw doelgroep het beste buiten de bibliotheek. Hoe werkt samenwerken met een externe organisatie? We vroegen het Ijlal el Harrak van Taalhuis Gouda, dat in 2018 een samenwerking aanging met sociaal werkbedrijf Promen. Promen zorgt voor werkplekken en opleidingsmogelijkheden voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Bij Taalhuis Gouda kunnen werknemers van Promen terecht voor het verbeteren van hun digitale vaardigheden.

Hoe de samenwerking met Promen tot stand kwam? Ijlal spreekt van een warm netwerk in Gouda. Omdat ze zelf in Gouda woont en werkt, zijn de lokale organisaties haar bekend en was het gemakkelijk de koppeling met Promen te maken. Bovendien was Promen al bezig met digitalisering, wat goed aansloot op de onderwerpen waar de bibliotheek zich mee bezig houdt. Andersom had de contactpersoon bij Promen grote affiniteit met de onderwerpen  en laaggeletterdheid. Daardoor was het gemakkelijk een samenwerking op te zetten.

Hoe ziet de samenwerking met Promen eruit?

“We zijn in het najaar van 2020 gestart met het verbeteren van digitale vaardigheden door Klik & Tik- en Digisterker-cursussen. Helaas hebben we de cursussen vanwege de aangescherpte coronamaatregelen tijdelijk moeten stopzetten, maar zodra het kan pakken we het weer op.

De cursussen zijn beschikbaar voor werknemers van Promen die in Gouda en omgeving wonen of werken. Per week vinden er twee Digisterker- en twee Klik en Tik-cursussen plaats. Per vijfdelige cursus is er plaats voor vijf mensen, dat geldt voor zowel Klik & Tik als Digisterker. Klik & Tik is namelijk echt ‘basic’ en grotere groepen zijn niet handig. Begeleiding vindt plaats door een betaalde docent en vrijwilligers. Het is een vast programma, maar er is ook ruimte voor vragen.

De cursussen zijn ingedeeld op drie verschillende niveaus en vinden plaats in het hoofdgebouw van de bibliotheek, de Chocoladefabriek Gouda. We hebben nu voor het eerst in een najaar een NT1-groep gehad op eigen locatie. Maar we trekken ook steeds meer de wijk in; zo hebben we ook cursusaanbod in wijkgebouwen. Deze gebouwen worden ook gebruikt door het Sociaal team, welzijnsorganisaties en het Centrum Jeugd en Gezin (CJG). Of op locatie in De Chocoladefabriek, waar ook werknemers van Promen werkzaam zijn.

Promen hecht waarde aan de digitale ontwikkeling van haar medewerkers. Niet alleen voor het verbeteren van basisvaardigheden, maar ook om deze vaardigheden direct te kunnen toepassen in de praktijk. Medewerkers die deelnemen aan een cursus, leren ook om te gaan met personeelsapp van Promen. Die gebruiken ze bijvoorbeeld voor het indienen van verlofdagen. Maar veel deelnemers hadden ook nog geen emailadres. Zij kunnen dit nu aanmaken onder werktijd.”

Hoe wordt het project gefinancierd? 

“Eind 2018 hadden we nog ruimte om aan de slag te gaan met een nieuw project. Financiering liep via de WEB-gelden (Wet Educatie Beroepsonderwijs) via de bibliotheek, met een eigen bijdrage van de bibliotheek. Deelname is kosteloos. In 2021 bij de subsidieaanvraag hebben we besloten om de samenwerking met Promen te behouden.”

“We proberen ook de drempel naar de bibliotheek te verlagen door werknemers op de eigen werklocatie kennis te laten maken met de Klik & Tik-cursus.”
Ijlal el Harrak

Taalhuis Gouda

Hoe was het om met deze doelgroep te werken?

Werken met deze doelgroep is wel pittig. Je moet er de tijd voor nemen, geduld hebben. Het vergt ook energie van begeleiders, het is anders dan bij een reguliere Klik & Tik-cursus. Soms heb je een groepje mensen dat beter mee kan komen, een andere keer niet. Als de aansluiting met de groep mist zeggen we dat ook eerlijk, maar dat is niet vaak voorgekomen. Je moet dus geduld hebben om dingen te laten landen. Maar het levert ook echt wel wat op! De samenwerking met Promen heeft ertoe geleid dat we een nieuwe doelgroep in beeld hebben gekregen.

Volgend jaar zouden we het aanbod richting kwetsbare groepen nog breder willen trekken. De werknemers van Promen die deelnamen, hadden oprecht interesse en werden blij van de cursussen. Sommige deelnemers wilden de cursus een jaar later nog een keer volgen om alles nog een keer te horen, dat zegt wel iets.

Helaas zijn we nog niet zover gekomen dat die mensen ook naar de bibliotheek komen. We proberen de drempel naar de bibliotheek te verlagen door ze op de eigen werklocatie kennis te laten maken met de cursus. Het zou mooi zijn als ze ook zouden komen om boeken te lenen, of voor een andere cursus. Maar het hoofddoel is ze verder helpen bij zelfredzaamheid.”

Hoe was de rolverdeling tussen Promen en de bibliotheek?

“De bibliotheek heeft één aanspreekpunt bij Promen. Zij houdt zich bezig met de werving binnen het bedrijf, terwijl de bibliotheek zorgt voor de uitvoering en de beschikbaarheid van de Ipads voor de cursus. Dat kost tijd, want naast de cursussen zijn we ook nog wel zo’n 45 minuten bezig om alles klaar te zetten op locatie.

Wij geven bij Promen aan wanneer we weer ruimte hebben om nieuwe cursussen aan te bieden. Een medewerker van Promen selecteert vervolgens medewerkers die in aanmerking komen. Deelnemers moeten wel een beetje kunnen lezen en schrijven en op het niveau mee kunnen doen.”

Wat is het grootste succes in de samenwerking met Promen? 

Het is een mooie samenwerking, alle partijen zijn tevreden. Zodra de coronamaatregelen versoepeld worden, pakken we de Klik & Tik-cursussen weer op. Ook de gemeente is positief. Daarnaast is het aantal aanmeldingen vanaf de werkvloer steeds toegenomen.”

Wat zou je willen meegeven aan bibliotheken die een samenwerking met een sociaal werkbedrijf overwegen?

Gewoon doen! Als netwerkpartners ben je afhankelijk van elkaar. We hebben allemaal een maatschappelijke rol. Trek de wijk in en maak verbinding, zo verlaag je drempels voor je samenwerkingspartners. Kijk pas daarna hoe je een brug slaat naar de bibliotheek. Je kunt wel zeggen ‘dit is ons aanbod en kom maar naar ons toe’, maar je hebt die verbinding nodig. Je kan het niet alleen als bibliotheek.”