Verandering in betaling aan derden: digitale melding aan Belastingdienst

Verandering in betaling aan derden: digitale melding aan Belastingdienst

Vanaf dit jaar kun je alleen nog digitaal aan de Belastingdienst opgeven welke bedragen de Bibliotheek heeft betaald aan derden. De schriftelijke versie is afgeschaft. Vóór 1 februari moet je deze opgave doen over het voorgaande jaar.

Als iemand bijvoorbeeld een lezing geeft in de Bibliotheek en hiervoor geld ontvangt, dan kan er sprake zijn van 'betaling aan derden'. Deze persoon kan geen factuur sturen, omdat het niet gaat om een bedrijf of zzp’er en er geen inschrijving is bij de Kamer van Koophandel. In deze situatie geef je aan het eind van het jaar aan de Belastingdienst op welk bedrag aan deze persoon is betaald. Tot nu toe kon je de opgave op twee manieren doen: schriftelijk en digitaal via de site van de Belastingdienst. De papieren versie is nu afgeschaft. Je kunt dus over 2017 alleen nog digitaal opgave doen. De opgave moet voor 1 februari na het jaar van uitbetaling binnen zijn, dus vóór 1 februari 2018.

Voor meer informatie

Je administrateur

Meer nieuws