Verslag kenniscirkel Noord-Holland: sociaal domein en Taalhuis

Verslag kenniscirkel Noord-Holland: sociaal domein en Taalhuis

Tijdens de Kenniscirkel Noord-Holland: sociaal domein en Taalhuis op 31 mei, zijn er veel praktijkvoorbeelden gedeeld. Van klimmen met jongeren die, om wat voor reden dan ook, vastgelopen zijn, trainingen digitale vaardigheden voor de eigen vrijwilligers, nieuw Leef en leer!-punt in samenwerking met de Bibliotheek in de Bijlmer, wandelingen met nieuwkomers, tot samenwerkingen met sociale en commerciële partners als de Voedselbank, Vluchtelingenwerk, Ivio en ROC’s en een filmpje ‘Waarom ga je naar de Bibliotheek?’ dat (in plaats van cijfers) ter verantwoording naar de gemeente gaat. Dank voor alle aanwezigheid en input!

Al verschillen de Noord-Hollandse Bibliotheken van grootte en zijn er per gemeente accentverschillen, iedereen loopt op het gebied van het werken met vrijwilligers in meer of mindere mate tegen dezelfde zaken aan: hoeveel vrijwilligers kun je aan? Hoe bind en boei je die vrijwilligers met een beperkt budget? Hoeveel ruimte geef je ze? Mooi ook om te horen dat vrijwilligers in Castricum zo betrokken zijn dat ze zelf een plan hebben geschreven om NT1’ers te kunnen gaan benaderen en de ruimte en het vertrouwen krijgen om zelf ‘de boer’ op te gaan!

En ook in de samenwerking met partners, in welke vorm en welke grootte dan ook, zijn overkoepelende thema’s te zien: welke rol neem je als Bibliotheek, waar vind je NT1’ers? Hoe ga je om met verschillende belangen? En hoe overtuig je bedrijven van de voordelen van taalvaardige medewerkers?  

We zijn tijdens de ochtend goed met elkaar in gesprek geweest, maar deelnemers gaven aan meer tijd voor uitwisseling te hadden gewild. Het staat genoteerd!

Hierbij kort wat extra aandachtspunten en zaken op een rij, inclusief de documentatie die aan de orde is gekomen en een kort verslag van de presentatie van Annelore Grondman van De Bieb voor de Zaanstreek over de BiebAcademy.

Presentatie BiebAcademy 

 • www.debieb.nl/debiebacademy
 • De Bieb voor de Zaanstreek voert beleid rond drie thema’s: Collectie; de Bibliotheek op School en BiebAcademy
 • Collectie loopt terug, ook in medewerkers voor BiebAcademy aparte functies, want andere vaardigheden vereist
 • BiebAcademy (sinds 2015): laagdrempelig, non-formeel aanbod op gebied van taal-en rekenvaardigheden (o.a.Taalcafé), aanbod digitale vaardigheden (o.a. Klik&Tik), aanbod loopbaanvaardigheden (o.a.Werkcafé, ZoekWerkTraining).
 • Aanbod wordt altijd ontwikkeld vanuit de vraag
 • Scheiding DigiTaalHuis en BiebAcademy, zijn nadrukkelijk partners van elkaar
 • DigiTaalhuis: 11 locaties, Bibliotheek heeft aanbesteding gewonnen en is in ieder geval de aankomende twee jaar verantwoordelijk voor DigiTaalhuis, de medewerkers zijn in dienst van de Bibliotheek
 • Partners BiebAcademy: DigiTaalhuis; de Bibliotheek op School (dBos), Welzijn, educatieve organisaties
 • Registratie via Profit (aangepast door Probiblio), gestopt met Taal voor het Leven. Vrijwilligers-, deelnemers- en activiteitenregistratie. 
 • Tevreden over: aanmeldingen, administratie, samenwerking De Bieb en partners en aanbod
 • Verbeterpunten: bereiken NT1-ers, samenwerking en bekendheid organisaties in de regio (LeerWerkLoket)
 • Samenwerking dBos: project Voorlezen Thuis. Vrijwilligers lezen voor bij ouders. Zij worden gestimuleerd om voor te lezen. Laagtaalvaardige ouders worden doorverwezen naar Startcafé, op de school van hun kinderen of hier vlakbij. In het Startcafé krijgen ze acht keer een brede intake (hier wordt onder andere gebruik gemaakt van de methodiek van Lezen & Schrijven) en een passende doorverwijzing naar formeel, non-formeel of informeel aanbod. Ook in dit project bereiken NT1’ers lastig. 
 • Vraag: uit welk “gemeentelijk potje” worden de medewerkers van het DigiTaalHuis gefinancierd? Antwoord: een deel van de kosten van de medewerkers worden betaald vanuit WEB-gelden.

Samenwerken Bedrijven

 • Context van laaggeletterdheid en goed aansluiten bij type bedrijf en functies die voorkomen: ’s ochtends leren, ’s middags toepassen.
 • De samenwerking met taalaanbieders met een formeel aanbod stelt je in staat maatwerk te leveren.
 • Kans: veel bedrijven schrijven nu taalaanbieders aan. Voor de Bibliotheek kunnen er kansen liggen op het gebied van VCA (veel laagtaalvaardige medewerkers moeite mee om te halen). Benader bedrijven actief om een rol te spelen
 • Documentatie

1.     Hand-out: de Bibliotheek, dé partner voor (digi)taalvaardige medewerkers
Deze hand-out, opgemaakt in de landelijke huisstijl, positioneert de Bibliotheek als partner voor taaltrajecten en biedt werkgevers in één oogopslag de winst van betere (digi)taalvaardige werknemers.

2.     Bibliotheek, Bedrijf en Basisvaardigheden
Zeven praktijkvoorbeelden van samenwerking tussen Zuid-Hollandse bibliotheken en bedrijven. De beschrijvingen zijn gebaseerd op interviews met bibliotheekmedewerkers.

3.     Marktverkenning en Plan van aanpak – Bibliotheek, Bedrijf en Basisvaardigheden
Wat is het aanbod van de Bibliotheek voor bedrijven, de meerwaarde, welke sectoren en bedrijven kun je benaderen, wat is de beste benadering en welke allianties kun je aangaan om de samenwerking tot een succes te maken? De brochure geeft antwoord en adviseert.

Samenwerken Stichting Lezen & Schrijven

Probiblio heeft samen met Stichting Lezen & Schrijven in regio Rijnmond een overleg tussen Stichting L&S en Rijnmond-directeuren en specialisten over de samenwerking georganiseerd. De samenwerking tussen Stichting Lezen & Schrijven en de Rijnmondse bibliotheken gaat heel vaak goed, maar soms lijkt het alsof ze elkaar in de weg zitten; is dat ook zo? Elkaar betrekken en gebruik maken van ieders expertise vormt de basis van een goede samenwerking werd geconcludeerd. Ester van der Wiel, rayoncoördinator, gaf een presentatie die voor een aantal mensen nieuw inzicht bood. Zie bijlage voor de presentatie.

Samenwerken Welzijn

Vrijwilligers

Meer nieuws