Vraag ook in 2019 subsidie van Stichting Lezen aan!

Vraag ook in 2019 subsidie van Stichting Lezen aan!

Bibliotheken die structureel willen werken aan meer (voor)leesplezier en een grotere taalvaardigheid in de kinderopvang en het onderwijs, kunnen dit jaar weer subsidie aanvragen bij Stichting Lezen. De subsidies gelden voor Boekstart in de kinderopvang en voor de Bibliotheek op school in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en MBO.

Bibliotheken in Noord- en Zuid-Holland kunnen aanvragen voor de subsidieregelingen indienen bij Probiblio. De regelingen, voorwaarden en bedragen zijn vrijwel identiek aan die van vorig jaar. Welke basisbibliotheken uiteindelijk in aanmerking komen voor subsidie wordt door Kunst van Lezen bepaald. Let op: 2019 is het laatste jaar waarin in het kader van Tel mee met Taal subsidie aangevraagd kan worden.

De aanvragen moeten uiterlijk 1 mei zijn ingediend, tenzij anders aangegeven. Voor de zomervakantie ontvang je bericht of de subsidie is toegekend.

Dit zijn de initiatieven waarvoor subsidie kan worden aangevraagd:

Boekstart in de kinderopvang (KOV)

BoekStart in KOV – Reguliere regeling

 • Belangrijkste kenmerken: Co-financiering: als je voor één locatie subsidie krijgt, moet je met eigen geld (of van de gemeente) een tweede locatie aansluiten. Het bedrag dat je krijgt, is verdeeld over diverse onderdelen (collectie etc.) en daar moet je je aan houden.
 • Subsidie: Totaal ongeveer € 2.400,- per locatie.
 • Voorwaarde: je doet mee met de Monitor, BOP VVE en sluit een samenwerkingsovereenkomst met de kinderopvangorganisatie

BoekStart in KOV – Brede regeling

 • Belangrijkste kenmerken: Met deze subsidie sluit je alle locaties van een kinderopvangorganisatie tegelijk aan, of alle locaties binnen een gemeente.
 • Subsidie: Je ontvangt een bedrag van € 400,- per locatie, dat je in eerste instantie moet besteden aan de scholing van een voorleescoördinator en als dat al gebeurd is aan verbetering van de leesomgeving.
 • Voorwaarde: je doet mee met de Monitor, BOP VVE en sluit een samenwerkingsovereenkomst met de kinderopvangorganisatie.

BoekStartcoach

 • Belangrijkste kenmerken: De BoekStartcoach is in ieder geval drie uur per week actief aanwezig op het consultatiebureau.
 • Subsidie: € 5.000,- (inclusief eventuele BTW). Hiervan is € 500,- voor aankleding en € 4.500,- voor BoekStartcoach uren. De overige uren/kosten voor projectbegeleiding en overleg met de JGZ worden zelf bekostigd.

Voor deze regelingen geldt dat bibliotheken die nog niet eerder een aanvraag hebben ingediend, voorrang krijgen. 

De Bibliotheek op school (po)

Stimuleringsregeling dBos po

 • Kenmerken: De Stimuleringsregeling is bedoeld voor basisbibliotheken die binnen een gemeente nog niet of pas met één basisschool met de aanpak de Bibliotheek op school werken om de deelname binnen deze gemeenten nadrukkelijk te stimuleren.
 • Subsidie: Er is € 3.000 (incl. btw) per school beschikbaar, bedoeld voor het inrichten van de leesomgeving en personele kosten (leesconsulent en onderwijsspecialist). Bovendien wordt een signingpakket beschikbaar gesteld (in natura). Bij deze regeling investeren bibliotheken en scholen gezamenlijk bij voorkeur zelf ook hetzelfde bedrag als de ontvangen stimuleringsgelden.

Impulsregeling

 • Kenmerken: De Impulsregeling is bedoeld om basisbibliotheken die al met de Bibliotheek op school werken een impuls te geven om nog meer scholen met deze aanpak aan zich te binden.
 • Subsidie: Er is € 1.500 (incl. btw) per school beschikbaar, bedoeld voor het inrichten van de leesomgeving. Bovendien wordt een signingpakket beschikbaar gesteld (in natura). Bij deze regeling investeren bibliotheken en scholen gezamenlijk bij voorkeur zelf ook hetzelfde  bedrag als de ontvangen stimuleringsgelden.
 • Contact: Heb je belangstelling voor een van deze regelingen of heb je vragen, neem dan contact op met Dia Wesseling, dwesseling@probiblio.nl

De Bibliotheek op school vo

Stimuleringsregeling dBos vo

 • Subsidie: Er is € 3.000 (incl. btw) per school beschikbaar, bedoeld voor het inrichten van de leesomgeving en personele kosten (leesconsulent en onderwijsspecialist. Bovendien wordt een signingpakket en de training Leesbevordering in het vmbo werkt voor het docententeam (in natura) beschikbaar gesteld. Bij deze regeling is sprake om te streven naar co-financiering.
 • NB. geef de mogelijke interesse van scholen in je werkgebied op voor half april. De officiële aanvraag moet 1 mei bij de POI binnen zijn.

De Bibliotheek op school mbo

 • Subsidie: Er is op basis van een in te dienen pilotomschrijving € 7.000 (incl. btw) per pilot beschikbaar, voor personele bezetting, inrichten van de leesomgeving en promotionele activiteiten. Bij deze regeling is sprake van co-financiering: bibliotheken en scholen investeren gezamenlijk hetzelfde bedrag als de ontvangen stimuleringsgelden.
 • NB. geef de mogelijke interesse van scholen in je werkgebied op voor half april. De officiële aanvraag moet 1 mei bij de POI binnen zijn.
 • Contact: Heb je belangstelling voor deze regeling of heb je vragen, neem dan contact op met Lisa Bakker, lbakker@probiblio.nl

Meer nieuws