Teruglezen: Theeducatie voor leesconsulenten

Publicatie
Gepubliceerd op 11 juni 2023

Elk kwartaal nodigen we 10-15 leesconsulenten uit van verschillende organisaties en bespreken we online met een kop thee een thema dat speelt in bibliotheken en/of op basisscholen. Een verslag volgt in de Onderwijs en Kinderopvang Special.

Ben jij leesconsulent of onderwijsspecialist en vind je het interessant om kennis en ervaringen uit te wisselen met collega’s van andere bibliotheken over actuele onderwerpen? Meld je via Michelle Smit aan voor onze Theeducatiebijeenkomst. Heb je een tip voor een onderwerp, dan horen we het natuurlijk ook graag!

Theeducatie 15: De conceptkerndoelen Nederlands

Op 27 februari (15.00-16.00 uur) vindt de vijftiende Theeducatie voor leesconsulenten en onderwijsspecialisten in het primair onderwijs plaats. Het thema: de conceptkerndoelen Nederlands. Er zijn heel veel doelen waar de bibliotheek een grote bijdrage aan kan leveren. We bespreken op welke doelen je de grootste impact kunnen maken als leesconsulent. Parate kennis over deze doelen maakt je zeker een betere en interessante gesprekspartner voor scholen!

Wil jij (of een collega) meepraten en ben je benieuwd hoe andere bibliotheken het aanpakken? Meld je dan aan bij Michelle.

Theeducatie 14: De onboarding van de leesconsulent in het primair onderwijs

Op 28 november hebben we besproken hoe het ideale onboardingsdocument van een leesconsulent in het primair onderwijs eruit zou moeten zien. We hebben die middag plenair besproken wat men zelf heeft gemist bij de inwerkperiode of wat de nieuwe medewerkers missen die binnen het eigen team erbij zijn gekomen.

Lees het verslag van Theeducatie 14

Theeducatie 13: De Monitor bij de Bibliotheek op school (otkober 2023)

Tijdens de 13e Theeducatiebijeenkomst spraken we met elkaar over de Monitor binnen de Bibliotheek op school. Nicolien de Pater, lid van het monitorteam en landelijk contactpersoon voor de monitor binnen de Bibliotheek op school sloot aan om iets te vertellen over de monitor en de vragen te beantwoorden. In dit verslag delen we de belangrijkste punten en gegeven tips.

Lees het verslag van Theeducatie 13

Theeducatie 12: Samenwerking onderwijsbegeleidingsdienst en bibliotheek (juni 2023)

Op 20 juni hebben we kennis en informatie uitgewisseld over wat de bibliotheek en de onderwijsadviesdienst voor elkaar kunnen betekenen. Onderwijsadviseur (en oud-leesconsulent) Lidewij Vernooij was hierbij aanwezig.

Lees het verslag van Theeducatie 12

Theeducatie 11: Inrichting van (je nieuwe) dBos-locaties (april 2023)

Op 11 april hebben we het gehad over de inrichting van (nieuwe) dBos-locaties. Hoe richt je die, het liefst natuurlijk zo effectief en efficiënt mogelijk, in? In dit verslag zetten we wat tips, aandachtspunten en aanbevelingen op een rijtje.

Lees het verslag van Theeducatie 11

Theeducatie 10: Ouders informeren (december 2022)

Op 13 december hebben we tijdens de 10e Theeducatie ervaringen en kennis uitgewisseld over ouders. Hoe betrek je ouders bij de leesopvoeding en stimuleer je hen tot een leescultuur thuis? We kwamen samen tot deze handige tips.

Lees het verslag van Theeducatie 10

Theeducatie 9: taal en digitaal (september 2022)

Samen met scholen met taal en digitaal aan de slag blijkt nog best lastig. Scholen zijn soms huiverig voor digitale middelen. Ook is er binnen de dBos-uren van de leesconsulent niet altijd genoeg tijd (zeker op grote scholen). De wens is: een kennispartner te zijn voor leerkrachten en scholen, zodat zij zelf invulling kunnen geven aan digitale geletterdheid in hun curriculum.

Lees het verslag van Theeducatie 9

Theeducatie 8: het sleutelmoment groep 3 (mei 2022)

Op 17 mei brachten we met ruim 20 leesconsulenten een bezoek aan de tentoonstelling ‘Boom, roos, vis, over leren lezen en leesplezier’ in het Onderwijsmuseum in Dordrecht (nog te bezoeken tot 7 mei 2023) en wisselden we verschillende werkvormen en activiteiten uit waarmee leesconsulenten en onderwijsspecialisten met de leerlingen en de leerkrachten van groep 3 het lezen promoten.

Lees het verslag van Theeducatie 8

Theeducatie 7: Meertaligheid (maart 2022)

Met de komst van vluchtelingen uit Oekraïne staat de opvang van kinderen op scholen en het omgaan met meertaligheid op school weer bovenaan de agenda. Leesconsulenten zitten met praktische vragen, en gelukkig ook met heel veel handige tips om collega’s te helpen met meertaligheid in de Bibliotheek op school.

Lees het verslag van Theeducatie 7

Theeducatie 6: Leerdoelen (januari 2022)

Op 2 december jl. organiseerde Probiblio de kenniscirkel Leerdoelen. De zesde Theeducatie op 18 januari zou daar op aansluiten maar moest helaas worden geannuleerd. Met alle input vanuit de kenniscirkel delen we toch graag deze tips en geven we bibliotheken die hun aanbod tegen het licht willen houden graag advies.

Lees het verslag van Theeducatie 6

Theeducatie 5: Collectievorming (oktober 2021)

Op 26 oktober organiseerde Probiblio de vijfde Theeducatie. Het thema van deze keer was collectievorming. Leesconsulenten en onderwijsspecialisten van 10 verschillende bibliotheken deelden hun ervaringen aan de hand van hun vragen.

Lees het verslag van Theeducatie 5

Theeducatie 4: Interne communicatie en kennisdeling (september 2021)

Op 16 september organiseerde Probiblio de vierde Theeducatie. Het thema van deze keer was tweeledig: interne communicatie en interne kennisdeling. Leesconsulenten en onderwijsspecialisten van 8 verschillende bibliotheken deelden hun ervaringen aan de hand van stellingen.

Lees de tips in het verslag van Theeducatie 4

Theeducatie 3: SchoolWise en digitale geletterdheid (juli 2021)

In juli praten we over de mogelijkheden om schoolWise met behulp van opdrachtkaarten ook in te zetten om de doelen van digitale geletterdheid te behalen op school.

Deze bijeenkomst is niet doorgegaan.

Theeducatie 2: Gelijke kansen (mei 2021)

In mei hebben we gesproken over de subsidies voor gelijke kansen en het inhalen van onderwijsachterstanden.

Lees hier het verslag van Theeducatie 2

Theeducatie 1: Trends in het basisonderwijs en werkvormen (april 2021)

In april organiseerden we de eerste sessie over trends in het basisonderwijs en de werkvormen die je als leesconsulent kunt gebruiken. Ook maakten we een lijst van bronnen waarmee je op de hoogte blijft van alle onderwijsontwikkelingen.

Lees het verslag van Theeducatie 1