Gecijferdheid

Gecijferdheid

Beheersing van de basisvaardigheden is cruciaal om te functioneren in onze maatschappij. Naast taal- en digitale vaardigheden, zijn dit ook de vaardigheden die te maken hebben met cijfers en rekenen. Wil jouw bibliotheek aan de slag met het stevig neerzetten van het thema gecijferdheid? Probiblio helpt je daarbij.

Josja Pieterse

Heb je vragen? Neem contact
op met Josja Pieterse
Neem contact op
Josja Pieterse - Meedoen met de maatschappij

Gecijferdheid Telt Mee!

Gecijferdheid is het vermogen adequaat en autonoom om te gaan met de kwantitatieve wereld om je heen in alle verscheidenheid. In Nederland zijn 2,1 miljoen mensen die moeite hebben met de basisvaardigheid gecijferdheid, of met de combinatie gecijferd- en geletterdheid. De hele dag kom je in situaties terecht waarin getallen, cijfers en maten een rol spelen. De meeste mensen staan hier niet eens bij stil, omdat het zo gewoon en alledaags is dat het denkwerk automatisch gaat. Tenminste, als je voldoende gecijferd bent. Is iemand dit niet (goed), dan kan dat belemmerend zijn in het dagelijks leven.

In het dagelijks leven staan geletterdheid, gecijferdheid en digitale vaardigheden niet op zichzelf, ze zijn onlosmakelijk verbonden. Het bieden van een gecombineerde aanpak voor taal, rekenen en digitale vaardigheden is effectiever dan de ondersteuning op enkel één van de basisvaardigheden te richten. Bovendien komt gecijferdheid terug in vragen, programma’s en projecten die al binnen de bibliotheek worden uitgevoerd, zoals het (digi)Taalhuis, de gezinsaanpak en het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO).

In het project 'Gecijferdheid Telt Mee!' hebben Probiblio en de bibliotheken Oostland, AanZet en DOK Delft onderzocht hoe bibliotheken mensen die moeite hebben met gecijferdheid kunnen bereiken en ondersteunen. Dat gebeurde onder aanvoering van Hogeschool Utrecht (HU) en met subsidie van Tel mee met Taal - Experimenten. In dit artikel lees je meer over de opbrengsten en geleerde lessen. We blijven het thema gecijferdheid de komende jaren doorontwikkelen.

Ga zelf aan de slag

Bekijk onze factsheet ‘Gecijferdheid in beeld: over rekenen, cijfers en financiën’, met handvatten op het gebied van programmering en collectie. Op de website gecijferdheidteltmee.nl vind je meer informatie en materialen om direct zelf mee aan de slag te gaan.

Laat je inspireren

Gecijferdheid valt onder de opgave Meedoen met de maatschappij.

In de planning

In januari 2023 bieden we bibliotheken in Noord- en Zuid-Holland het werktraject gecijferdheid aan. We bekijken hoe gecijferdheid past binnen jouw bibliotheek en hoe je de doelgroep bereikt, herkent en verder kunt helpen. Directeuren kunnen de bibliotheek tot en met 30 november 2022 aanmelden via onze Etalage.

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor De Maatschappelijke Bibliotheek Special en ontvang om de maand het laatste nieuws van Probiblio's adviseurs Basisvaardigheden. Met aandacht voor basisvaardigheden in brede zin, waaronder gecijferdheid.

Nieuws

27 oktober 2022: De resultaten van het project 'Gecijferdheid Telt Mee!' zijn gepubliceerd. Lees het artikel >>

29 augustus 2022: ‘Bibliotheken hebben alles in huis om succesvol met gecijferdheid aan de slag te gaan’ - interview met Marlies Elderenbosch, projectleider van 'Gecijferdheid Telt Mee!'

18 oktober 2021: ‘Gecijferdheid is overal, in alle dagelijkse dingen’ - interview met coördinator Basisvaardigheden Bart van Aanholt van de Bibliotheek AanZet.

11 april 2022: 'Kijk bij gecijferdheid naar de dagelijkse context' - interview met Taalhuiscoördinator Ilse van der Bilt en Manager Vakteam Volwassenen Esther de Wit van Bibliotheek Oostland.

13 december 2021: ‘Gecijferdheid is deel van de basisvaardigheden, daarom doen wij mee’ - interview met senior-adviseur Taaleducatie Janine Jongen en adviseur Taalhuis Corien van Gelder van DOK Delft.

29 oktober 2019: Interview met Dr. Kees Hoogland, één van de meest invloedrijke en meest radicale reken/wiskunde-onderwijsvernieuwers.

25 augustus 2021: Subsidie voor project over gecijferdheid en bibliotheken.

Relevante producten

Josja Pieterse

Josja Pieterse

Bel of mail Josja Pieterse!
Onze expert op het gebied van Gecijferdheid

jpieterse@probiblio.nl 06 13 30 83 27

Meer weten?

Vul hier je e-mailadres of telefoonnummer in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.