Digitaal burgerschap

Digitaal burgerschap

Hoe speel je als bibliotheek jouw rol op het gebied van digitaal burgerschap? Wat komt er landelijk op je af en hoe borg je dat lokaal? In dit project borduren we voort op het landelijke programma digitaal burgerschap. We zorgen voor een zachte landing van het programma, en implementeren de bouwstenen in de lokale realiteit.

Joyce de Boer

Heb je vragen? Neem contact
op met Joyce de Boer
Neem contact op
Joyce de Boer - Meedoen met de maatschappij

Programmalijn Digitaal burgerschap

Het digitaal vaardig maken en houden van de Nederlandse burger is een van de grootste maatschappelijke opgaven van het moment. Digitaal burgerschap staat dan ook hoog op de agenda, zowel bij de overheid als bij bibliotheken. In 2021 is in opdracht van Stichting Pica de programmalijn Digitaal burgerschap ingericht, een samenwerking tussen bibliotheken, de KB en SPN. De programmalijn heeft tot doel burgers een gelijke kans te bieden om zich kritisch, gelijkwaardig en creatief door de digitaliserende wereld te bewegen. 

Probiblio richt zich op het goed laten landen van het programma digitaal burgerschap bij bibliotheken en het laten aansluiten bij bestaande programmering. Vanuit de natuurlijke positie van de bibliotheek in het informatielandschap kan de bibliotheek samenwerken om digitaal burgerschap te positioneren in het hart van lokale gemeenschappen. Zij kunnen burgers – jong en oud – vaardig en weerbaar maken, waardoor zij beter kunnen meedoen in een bijdragen aan de digitaliserende samenleving. Daarnaast adviseren we je bij de keuze hoe in te zetten op digitaal burgerschap, het duiden van de consequenties voor personeel, beleid, programmering en meer. 

Probiblio maakte een visual die de relatie laat zien tussen de 3 peilers van digitaal burgerschap en de onderliggende thematiek waar bibliotheken al op actief zijn. Bekijk de visual digitaal burgerschap >>

Beoogde resultaten

Het kerndoel van het programma digitaal burgerschap is zorgen dat deze term bij bibliotheken bekend wordt en dat zij zich bewust zijn van hoe het hun bestaande programmering raakt en welke mogelijkheden er zijn om op te ontwikkelen/verbreden.

  1. De organisatie is zich bewust van de kansen op het gebied van digitaal burgerschap en kan daar op acteren.
  2. Digitaal burgerschap wordt geborgd in de organisatie. Dit met het oog op een duurzame, langdurige programmering en financiering.
  3. Door middel van implementatie van de bouwstenen is digitaal burgerschap een onmisbaar onderdeel van de bibliotheekprogrammering geworden.

Dit project valt onder de opgave Digitale geletterdheid.

Subsidie voor digitaal burgerschap

Werkt jouw bibliotheek aan een project dat aansluit bij de de programmalijn Digitaal burgerschap? Dan kan je bij Stichting Pica subsidie aanvragen.

De eerste stap is het maken van een lokaal plan samen met Probiblio/jouw POI. Het plan maakt duidelijk waarop je je wilt richten en kan de voorzet zijn voor een breder gesubsidieerd traject. Voor het invullen van het lokaal plan is in eerste instantie 3000 euro beschikbaar.

Ben je ervan overtuigd dat jouw project voortuitgang kan boeken binnen de bibliotheeksector en wil je je plan graag breder beschikbaar stellen? Neem dan contact op met Joyce de Boer.

Relevante producten

Joyce de Boer

Joyce de Boer

Bel of mail Joyce de Boer!
Onze expert op het gebied van Digitaal burgerschap

jdboer@probiblio.nl 06 57 07 93 61

Meer weten?

Vul hier je e-mailadres of telefoonnummer in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.