De duurzame bibliotheek

De duurzame bibliotheek

Binnen het project De duurzame bibliotheek ondersteunt Probiblio bibliotheken bij het vormen van actief beleid op het gebied van duurzaamheid. Daarnaast ondersteunt het project bibliotheken bij het bieden van aanbod rond dit thema richting publiek en profilering van de duurzame bibliotheek.

Iet Wiersma

Heb je vragen? Neem contact
op met Iet Wiersma
Neem contact op
Iet Wiersma - Persoonlijke ontwikkeling

De noodzaak om duurzaam te ondernemen wordt steeds duidelijker. Het thema staat inmiddels ook hoog op de agenda van veel gemeentes en provincies. (Potentiële) klanten van bibliotheken geven te kennen dat ook zij in bepaalde mate bezig zijn met duurzaamheid en bereid zijn zich duurzamer te gedragen als de overheid hen daarover meer informatie zou geven. Hier ligt een grote kans voor bibliotheken. Zij zouden in samenwerking met de gemeente een rol kunnen spelen in het bereiken van doelgroepen om zo duurzaamheid toegankelijk en begrijpelijk te maken voor iedereen. Om dit geloofwaardig te kunnen doen is het belangrijk dat bibliotheken ook intern aan de slag gaan met het thema.

Advies op maat

Voor bibliotheken in Noord- en Zuid-Holland is in 2020 subsidie beschikbaar voor ondersteuning vanuit Probiblio. Met 4 bibliotheken gaan we aan de slag met het thema duurzaamheid voor zowel het interne vraagstuk (beleid, interne bewustwording, etc.) als de externe kant (programmering, profilering, etc.). Daarnaast leveren we voor het hele netwerk een onderzoek op over ‘De bibliotheek en het duurzaamheidsvraagstuk’, dat in opdracht van de provincie Zuid-Holland is uitgevoerd.

Er kunnen zich geen nieuwe bibliotheken meer aanmelden voor dit jaar, maar de kennis die voortkomt uit het project wordt in de loop van 2020 gedeeld met het hele netwerk.

Wil je meer weten over het project of zijn er ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid die wij niet mogen missen? Mail naar iwiersma@probiblio.nl.

Laat je inspireren

In 2019 maakten we in opdracht van de provincie Zuid-Holland een themapublicatie over duurzaamheid in de bibliotheek. Hierin kijken we vanuit 2 invalshoeken naar duurzaamheid: als onderdeel van de bedrijfsvoering en als onderdeel van de programmering van bibliotheken. Vragen waar in het onderzoek antwoorden op worden gezocht zijn onder andere: wat houdt het brede begrip duurzaamheid nu precies in en hoe gaan overheden hiermee om, hoe krijgen bibliotheken mogelijk te maken met duurzaamheid (denk aan de klimaataanpak) en wat zijn de uitdagingen, mogelijkheden en kansen voor bibliotheken? 

Download de themapublicatie De bibliotheek en het duurzaamheidsvraagstuk

In de planning

In 2020 voeren we de volgende activiteiten uit:

  • We bieden begeleiding en advies aan bibliotheken bij de toepassing van duurzaamheid binnen de organisatie, op het gebied van certificering, interne bewustwording, etc.
  • We bieden begeleiding en advies aan bibliotheken bij de toepassing van duurzaamheid in het aanbod voor publiek.
  • We stellen voorbeelden beschikbaar van succesvol aanbod rond het thema duurzaamheid.

Deelnemende bibliotheken

  • DOK Delft
  • De Boekenberg
  • Bibliotheek Rijn en Venen
  • Bibliotheek Heiloo

Iet Wiersma

Iet Wiersma

Bel of mail Iet Wiersma!
Onze expert op het gebied van De duurzame bibliotheek

IWiersma@probiblio.nl 06 41 56 49 88

Meer weten?

Vul hier je e-mailadres of telefoonnummer in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.