De duurzame bibliotheek

De duurzame bibliotheek

Binnen het project De duurzame bibliotheek ondersteunt Probiblio bibliotheken bij het vormen van actief beleid op het gebied van duurzaamheid. Daarnaast ondersteunt het project bibliotheken bij het bieden van aanbod rond dit thema richting publiek en profilering van de duurzame bibliotheek.

Iet Wiersma

Heb je vragen? Neem contact
op met Iet Wiersma
Neem contact op
Iet Wiersma - Persoonlijke ontwikkeling

De noodzaak om duurzaam te ondernemen wordt steeds duidelijker. Het thema staat inmiddels ook hoog op de agenda van veel gemeentes en provincies. (Potentiële) klanten van bibliotheken geven te kennen dat ook zij in bepaalde mate bezig zijn met duurzaamheid en bereid zijn zich duurzamer te gedragen als de overheid hen daarover meer informatie zou geven. Hier ligt een grote kans voor bibliotheken. Zij zouden in samenwerking met de gemeente een rol kunnen spelen in het bereiken van doelgroepen om zo duurzaamheid toegankelijk en begrijpelijk te maken voor iedereen. Om dit geloofwaardig te kunnen doen is het belangrijk dat bibliotheken ook intern aan de slag gaan met het thema.

Advies op maat

Voor bibliotheken in Noord- en Zuid-Holland is in 2020 subsidie beschikbaar voor ondersteuning vanuit Probiblio. Met 4 bibliotheken gaan we aan de slag met het thema duurzaamheid voor zowel het interne vraagstuk (beleid, interne bewustwording, etc.) als de externe kant (programmering, profilering, etc.). Daarnaast leveren we voor het hele netwerk een onderzoek op over ‘De bibliotheek en het duurzaamheidsvraagstuk’, dat in opdracht van de provincie Zuid-Holland is uitgevoerd.

Er kunnen zich geen nieuwe bibliotheken meer aanmelden voor dit jaar, maar de kennis die voortkomt uit het project wordt in de loop van 2020 gedeeld met het hele netwerk.

Wil je meer weten over het project of zijn er ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid die wij niet mogen missen? Mail naar iwiersma@probiblio.nl.

Laat je inspireren

Bekijk onze inspiratiegids voor doelgroepgericht programmeren rond het thema duurzaamheid

Download de themapublicatie De bibliotheek en het duurzaamheidsvraagstuk

Praat mee over Duurzaamheid in de bibliotheekbranche via Biebtobieb: De Groene Bieb

In de planning

  • De huisstijl, het logo en de toolkit Huis van Duurzaamheid verschijnen in december 2020.

Nieuws

Whitepaper: Verduurzamen van de bedrijfsvoering met een duurzaamheidscertificaat als instrument

24 november 2020

Dit document bevat praktische handvatten voor bibliotheken die hun bedrijfsvoering willen verduurzamen. Het geeft uitleg over het nut en de noodzaak van het thema duurzaamheid voor bibliotheken, licht toe hoe je dit verankert in beleid en beschrijft het traject richting het behalen van een duurzaamheidscertificaat. Ook lees je duurzame verhalen uit de branche. 

' Wij hopen gaandeweg in dit traject bewustwording te creëren onder een grotere groep, alle medewerkers, vrijwilligers, samenwerkende partners en uiteindelijke alle inwoners van Nissewaard.'
- Kristen van der Rijst, Adjunct Directeur NBD Biblion

Download de whitepaper >>

Deelnemende bibliotheken

  • DOK Delft
  • De Boekenberg
  • Bibliotheek Rijn en Venen
  • Bibliotheek Heiloo

Iet Wiersma

Iet Wiersma

Bel of mail Iet Wiersma!
Onze expert op het gebied van De duurzame bibliotheek

IWiersma@probiblio.nl 06 41 56 49 88

Meer weten?

Vul hier je e-mailadres of telefoonnummer in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.