Samenwerken met strategische partners

Samenwerken met strategische partners

Als bibliotheek werk je soms samen met strategische partners. Of het nu is op verzoek van de gemeente, vanwege bezuinigingen en decentralisaties of vanuit initiatieven vanuit het eigen werkveld. Samenwerken met partners kan vraagstukken opleveren en het proces loopt niet altijd even vlekkeloos. Probiblio kan hierbij ondersteunen.

Sabine Margés

Heb je vragen? Neem contact
op met Sabine Margés
Neem contact op
Sabine Margés - Strategie en beleid

Het aangaan van samenwerkingsverbanden met strategische partners is van cruciaal belang om de verschillende nieuwe functies van de bibliotheek vorm te kunnen geven en de toegevoegde waarde van de bibliotheek in de samenleving kracht bij te zetten. Verschillende partners hebben per definitie verschillende culturen, visies en belangen. Het is belangrijk om samenwerken met partners soepel te laten verlopen, om frustratie en verspilling van geld en tijd te voorkomen. Om constructieve samenwerkingsvormen te vinden, kan de bibliotheek advies inwinnen bij onze adviseurs. Zij verkrijgen de meest actuele kennis over 'strategisch samenwerken' en hebben een beeld hoe zij hier in hun eigen organisatie uitwerking aan kunnen geven. Concreet betekent dit dat:

  • Deelnemende bibliotheken hun kennis vergroten door het volgen van een aantal masterclasses gedurende het jaar.
  • Bibliotheken worden ondersteund bij het vormgeven en inrichten van hun samenwerkingsorganisatie met relevante bedrijven en instellingen.

Advies op maat

We begeleiden het samenwerkingsproces, wijzen je op best practices en laten je zien hoe een samenwerking meer op kan leveren dan wanneer je individueel zou opereren. We adviseren over het bewaken van de eigen identiteit en het opbouwen van constructieve samenwerkingsvormen. We laten zien dat samenwerken niet alleen lastig kan zijn, maar juist ook verrijkend.

Wil jij ook samenwerken met partners, maar voorzie je problemen of loop je al ergens tegenaan? We gaan graag met je in gesprek om samen naar oplossingen te zoeken.

Zowel in Noord- als in Zuid-Holland is voor deze ondersteuning deels subsidie beschikbaar.

Aan de slag

Alliantiemanagement

  • Inleiding in alliantiemanagement: een presentatie naar aanleiding van de collegereeks Nyenrode-leergang ondernemerschap bibliotheekdirecteuren door prof. dr. A. P. de Man.
  • Overzicht met mogelijke tactieken om partners te beïnvloeden.             
  • Afwegingstabel: de afwegingstabel geeft inzicht in de randvoorwaarden van een (te starten) samenwerking en in hoeverre de samenwerking daaraan voldoet. Het is een gespreks- en afwegingstool dat helpt om te bepalen of de samenwerking de juiste is om aan te gaan en helpt bij het bewust en professioneel kijken naar de passendheid, toegevoegde waarde en realiseerbaarheid van de samenwerking.

Samenwerkingsvormen

  • Stappenplan multifunctionele accommodatie:een stappenplan voor het verhelderen en (opnieuw) vormgeven van samenwerkingen met partners binnen een MFA (multifunctionele accommodatie).

Samenwerking optimaliseren

  • Samenwerkingen in relatie tot strategische doelen: deze tool maakt inzichtelijk hoe samenwerkingen zich verhouden tot de strategische doelstellingen van een bibliotheek.
  • Krachtenanalyse: de krachtenanalyse is een tool om de belangen van partners en de toegevoegde waarde per partner inzichtelijk te maken.

Sabine Margés

Sabine Margés

Bel of mail Sabine Margés!
Onze expert op het gebied van Samenwerken met strategische partners

smarges@probiblio.nl 06 41 56 49 89

Meer weten?

Vul hier je e-mailadres of telefoonnummer in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.