Maatschappelijke waarde en impact

Maatschappelijke waarde en impact

Bibliotheken krijgen steeds meer te maken met de vraag om hun maatschappelijke waarde aan te tonen. Probiblio kan helpen om de waarde van jouw bibliotheek of programma aan andere partijen duidelijk te maken.

Jolijn Faber

Heb je vragen? Neem contact
op met Jolijn Faber
Neem contact op
Jolijn Faber - Klassiek > Maatschappelijk educatief

Elke bibliotheek vraagt zich wel eens af hoe de mensen in het werkgebied de maatschappelijke waarde van hun bibliotheek ervaren. Komen ze vooral voor ontspanning, of juist om bijvoorbeeld inspiratie op te doen, of onder de mensen te zijn? En wat is het effect van de activiteiten die je organiseert en van de programma’s die je uitvoert? Het heeft weinig zin daarover te speculeren: zo’n belangrijke vraag schreeuwt om antwoord via onderzoek.

Advies op maat

Probiblio kan daarbij helpen. Denk aan het combineren van cijfers, een lokaal onderzoek onder leden, bezoekers of mensen in het werkgebied of het goed toepassen van landelijk onderzoek. Dergelijke informatie biedt concrete handvatten:

 • Om vraag van en aanbod voor jouw klanten nog beter op elkaar af te stemmen.
 • Om de positie van jouw bibliotheek sterker voor het voetlicht te brengen. Bijvoorbeeld in het contact met de gemeente.

Neem contact met ons op voor de verschillende mogelijkheden en kosten van een onderzoek. Lees hier meer over onze effectmetingen.

Laat je inspireren

Al langere tijd is het aantoonbaar maken van de toegevoegde waarde van de activiteiten van de bibliotheek een ‘hot’ item. Er zijn dus al allerlei onderzoeken gedaan en projecten gaande, zowel landelijk als bij Probiblio.

In de planning

In 2019 werken we samen met een aantal bibliotheken, met subsidie van de provincies Noord- en Zuid-Holland, enkele onderwerpen verder uit. De ervaringen die tijdens de pilots wordt opgedaan komen beschikbaar voor alle bibliotheken.

 • KPI’s en maatschappelijke waarde. Met enkele bibliotheken gaan we een uitwerking maken van hun activiteiten, KPI’s, outputs, directe en indirecte effecten en manieren om de outputs en de directe effecten te meten.
 • In juli 2019 gaat het project Effecten samenwerking Taalhuis van start met enkele bibliotheken. We gaan samen met de bibliotheken een effectmeting opzetten over de samenwerking binnen het Taalhuis.
 • In het najaar organiseren we een workshop over het overbrengen van je waarde naar de gemeente

Samen met de KB wordt hard gewerkt aan het dossier Impact op bibliotheekinzicht.nl, voor zo bruikbaar mogelijke informatie en best practices op het gebied van maatschappelijke waarde.

Nieuws

Het project KPI's en maatschappelijk effect is in het vierde kwartaal in co-creatie met de bibliotheken, afgerond. Doel van dit project was om inzicht te krijgen in: de maatschappelijke effecten die je als bibliotheek wilt realiseren vanuit de organisatiestrategie; welke gevolgen dit heeft voor de gekozen programmering met bijbehorende effecten en de manieren om die effecten te meten. Dit toont de maatschappelijke relevantie van een organisatie en kan gebruikt worden richting stakeholders. Bekijk hier het document met de opgeleverde uitkomsten. In 2020 wordt dit project voortgezet.

Voor het project Samenwerkingspartners Taalhuis verschijnt begin 2020 een factsheet over partners, doorverwijzing en de meerwaarde van het taalnetwerk.

Voor het project Lobbyen hebben twee bibliotheken een workshop gedaan over hun uitdagingen met de gemeente en een lobbyplan opgesteld. In 2020 verschijnt hier een kort verslag van.

Binnen het landelijke programma IMPACT werkt Probiblio samen met de KB, verschillende POI’s en bibliotheken. In het vierde kwartaal is de leergang Impactmanagement van start gegaan, de landelijk ontwikkelde Impactmonitor (voorheen Effectenmonitor) is doorontwikkeld en is de website BibliotheekInzicht verder uitgebreid. 

 

Deelnemende bibliotheken

 • Bibliotheek Westland
 • Bibliotheek AanZet
 • Bibliotheek Aan den IJssel
 • Bibliotheek Rotterdam
 • Bibliotheek Kennemerwaard
 • Bibliotheek Amstelland
 • OBA
 • Bibliotheek Hoorn
 • Bibliotheek Bollenstreek

Jolijn Faber

Jolijn Faber

Bel of mail Jolijn Faber!
Onze expert op het gebied van Maatschappelijke waarde en impact

JFaber@probiblio.nl 06 41 17 52 35

Meer weten?

Vul hier je e-mailadres of telefoonnummer in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.