Maatschappelijke waarde en impact

Maatschappelijke waarde en impact

Bibliotheken spelen een belangrijke rol in de maatschappij. Maar… hoe maak je die waarde inzichtelijk? Probiblio kan helpen om de waarde van jouw bibliotheek of programma duidelijk te maken.

Berthy Nijhuis

Heb je vragen? Neem contact
op met Berthy Nijhuis
Neem contact op
Berthy Nijhuis - Klassiek > Maatschappelijk educatief

De rol van de bibliotheek in de maatschappij is sterk aan het veranderen. De invulling van jouw rol als bibliotheek kan je glashelder voor ogen staan. Maar dat is niet genoeg: je zult de impact die je hebt concreet moeten kunnen aantonen. Aan de ene kant voor jezelf, zodat je weet of je de juiste dingen aan het doen bent en aan de andere kant voor andere partijen. Lastig? Doe een beroep op ons! 

Advies op maat

Probiblio kan je helpen met het inzichtelijk maken van de maatschappelijke waarde van jouw bibliotheek. Zo kun je samen met andere bibliotheken meedoen aan een impactproject, een lokale effectmeting onder leden, bezoekers of mensen in het werkgebied laten uitvoeren of kunnen we je helpen bij het het goed toepassen van landelijk effectonderzoek. Dergelijke informatie biedt concrete handvatten:

  • Je kunt hier je beleid op afstemmen en nog meer effect bereiken bij je doelgroepen;
  • Je kunt de positie van jouw bibliotheek sterker voor het voetlicht brengen, wat bijvoorbeeld belangrijk is bij het contact met de gemeente.

Neem contact met ons op voor de verschillende mogelijkheden en eventuele kosten van een onderzoek.

Laat je inspireren

Al langere tijd is het aantoonbaar maken van de toegevoegde waarde van de activiteiten van de bibliotheek een ‘hot’ item. Er zijn allerlei onderzoeken gedaan en projecten gaande, zowel landelijk als bij Probiblio.

In de planning

In 2020 werken we samen met een aantal bibliotheken enkele onderwerpen verder uit, met subsidie van de provincies Noord- en Zuid-Holland. De ervaringen die tijdens de pilots wordt opgedaan komen beschikbaar voor alle bibliotheken.

  • KPI’s en maatschappelijk effect. Met een aantal inhoudelijk specialisten werken we het overzicht van KPI’s en effecten verder uit in de eerste helft van het jaar. In de tweede helft van het jaar gaan we, met dit uitgewerkte overzicht als basis, een uitwerking maken met enkele bibliotheken van hun doelstellingen, KPI’s, activiteiten, outputs, directe en indirecte effecten en manieren om de outputs en de directe effecten te meten.
  • In 2020 voeren we een vervolg uit van het project Meerwaarde taalnetwerk. We doen samen met de deelnemende bibliotheken een effectmeting over de samenwerking binnen het Taalhuis en presenteren de resultaten in een overzichtelijke factsheet.

Binnen het landelijke programma IMPACT werkt Probiblio samen met de KB, verschillende POI’s en bibliotheken. Er wordt hard gewerkt aan het dossier Impact op bibliotheekinzicht.nl, de Leergang Impactmanagement en de ImpactMonitor.

Nieuws

Voor het project Samenwerkingspartners Taalhuis is er begin 2020 een factsheet gemaakt over partners, doorverwijzing en de meerwaarde van het taalnetwerk. Deze kun je hier bekijken. In 2020 kunnen bibliotheken zich ook nog aanmelden voor deelname aan het vervolg van dit project.

Het project KPI's en maatschappelijk effect 2019 is in het vierde kwartaal in co-creatie met de bibliotheken afgerond. Doel van dit project was om inzicht te krijgen in: de maatschappelijke effecten die je als bibliotheek wilt realiseren vanuit de organisatiestrategie; welke gevolgen dit heeft voor de gekozen programmering met bijbehorende effecten en de manieren om die effecten te meten. Dit toont de maatschappelijke relevantie van een organisatie en kan gebruikt worden richting stakeholders. Bekijk hier het document met de opgeleverde uitkomsten. In 2020 wordt dit project voortgezet; er is nog ruimte voor nieuwe aanmeldingen.

In 2020 zetten we dit project door; er is nog ruimte voor nieuwe aanmeldingen.

Voor het project Lobbyen en een goede relatie met de gemeente hebben drie bibliotheken eind 2019 een workshop gedaan over hun uitdagingen met de gemeente en een lobbyplan opgesteld. Zie ook het artikel op BibliotheekInzicht: Impact management: meer dan meten en weten.

Deelnemende bibliotheken

  • Bibliotheek Amstelland
  • Bibliotheek de Boekenberg
  • Bibliotheek Den Haag
  • Bibliotheek Westland
  • Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta

Berthy Nijhuis

Berthy Nijhuis

Bel of mail Berthy Nijhuis!
Onze expert op het gebied van Maatschappelijke waarde en impact

BNijhuis@probiblio.nl 06 12 98 45 11

Meer weten?

Vul hier je e-mailadres of telefoonnummer in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.