Rapport De Robuuste Bibliotheek 2023

Publicatie Strategie en beleid
Gepubliceerd op 01 juni 2023

Het Rapport ‘De Robuuste Bibliotheek’ van juni 2023 is in opdracht van de VOB geschreven door Berenschot. De ondertitel is ‘Gids richting een toekomstgerichte bibliotheek in elke gemeente’. Verder vind je op deze pagina hulpmiddelen bij het rapport zoals een uitleg en een handleiding om te komen tot een dienstencatalogus en een rekenmodel met uitleg om de kostprijzen van de diensten te berekenen. 

Rapport De Robuuste Bibliotheek 2023

Bekijk hieronder een instructievideo, gepresenteerd door Organisatiedeskundige Marc Jacobs. Meer weten? Mail Marc Jacobs. 

Toelichting over de opzet en gebruikmaking van een dienstencatalogus

Handleiding opstellen ‘dienstencatalogus’

In deze handleiding gaan we concreet in op de opzet en gebruikmaking van een ‘dienstencatalogus’ en daarbij horende rekenmodel(len).

Rekenmodellen

Op basis van de door Marc Jacobs opgestelde handleiding voor opzet en gebruikmaking van een dienstencatalogus, heeft Onno Geelof van Yellow Consult eveneens een rekenmodule ontwikkeld. Dit model is een aanvulling op de bestaande begroting, waardoor invulling van de dienstencatalogus makkelijker wordt. De huidige begroting wordt in dit model opgeknipt naar diensten, zodat daar inzicht in komt. Daarnaast kan dit model bij volgende versies ook omgekeerd werken, bijvoorbeeld als er extra diensten worden toegevoegd. Dan laat het model zien wat er bijvoorbeeld nodig is aan extra exploitatiesubsidie.

Instructievideo rekenmodel Yellow Consult