Stappenplan ArcheoHotspots

Publicatie Programmering
Gepubliceerd op 20 september 2023

ArcheoHotspots zijn plekken in de bibliotheek waar vrijwilligers samen met het publiek in het verleden van hun omgeving duiken door samen archeologische bodemvondsten te onderzoeken. Zij sluiten aan op een landelijk netwerk van ArcheoHotspots. Probiblio schreef een stappenplan waarmee een bibliotheek een ArcheoHotspot op kan zetten.

In de bibliotheken van Oegstgeest en Arnhem worden interessante publieksparticipatieactiviteiten georganiseerd onder de naam ArcheoHotspots. In de 23 ArcheoHotspots in Nederland helpen bezoekers mee met archeologisch onderzoek. Zij gaan in gesprek met vrijwilligers, andere bezoekers en professionals over hun lokale of regionale erfgoed. Het is een plek waar burgers kunnen participeren in wetenschappelijk (archeologisch) onderzoek.

Omdat de ArcheoHotspots draaien op publieksparticipatie en gebaseerd zijn op de Of/By/For/All-gedachte van Nina Simon, sluit het initiatief bij uitstek aan bij de Community Library-beweging.

Stappenplan ArcheoHotspots