Advies Strategie en beleid van de robuuste bibliotheek

Dienst
Gepubliceerd op 27 september 2023

Ongetwijfeld bevindt jouw organisatie zich in de overgang van een klassieke bibliotheek naar een bibliotheek van de toekomst. Dat roept strategische vragen op. Hoe bepaal je de visie van jouw bibliotheek? Welke dienstverlening en bedrijfsprocessen horen daarbij? Onze adviseurs helpen jouw organisatie te professionaliseren, gericht op de toekomst.

Als efficiënte en effectieve organisatie vergroot je de kans om door de gemeente(n) gezien te worden als een samenwerkingspartner om maatschappelijke opgaven aan te pakken. Daarom is het belangrijk om beleidskeuzes af te stemmen op de korte- en langetermijndoelen, alle organisatieonderdelen goed op elkaar te laten aansluiten en jezelf stevig te positioneren in het werkgebied. Probiblio ondersteunt bij het uitzetten of verleggen van de koers, die flexibel genoeg is om op ontwikkelingen te kunnen inspelen. En we adviseren over nieuwe businessmodellen en innovatieve bibliotheekconcepten. De begeleiding is op maat, passend bij de vraag van de bibliotheek. We werken nauw samen met collega-adviseurs voor een integrale aanpak.

Alles over advies strategie en beleid van de robuuste bibliotheek

12 dec
Event

Online bijeenkomst vrijwilligerscoördinatoren

Publicatie

Publicatie: Verbreden van de financieringsmix

Toolkit

Toolkit Strategie en besturing van de bibliotheekorganisatie

Publicatie

Het fundament - hulpmiddel voor organisatieontwikkeling

02 okt
Event

Op weg naar een robuuste, toekomstgerichte bibliotheek: De volgende stap

Toolkit

Handboek ‘Btw voor bibliotheken’