Gezinsaanpak

Dienst Basisvaardigheden Educatie
Gepubliceerd op 29 mei 2024

Bibliotheken bieden collectie en programmering voor jonge kinderen en (laagtaalvaardige) ouders vaak nog los van elkaar aan. De gezinsaanpak integreert afzonderlijke activiteiten dat positieve resultaten kan opleveren. Probiblio begeleidt je in dit complexe traject, onder andere met de Wegwijzer Gezinsaanpak en het Inspiratiedocument De Kracht van de Gezinsaanpak en door voorbeelden uit de praktijk te dele

Wat is de gezinsaanpak?

De gezinsaanpak helpt ouders bij het stimuleren van taal- en leesvaardigheden bij hun (jonge) kinderen. Gezinnen komen gezamenlijk in de bibliotheek en hierdoor worden de ouders zelf ook taalvaardiger.

Gemeentelijke gezinsaanpak

Vanaf eind 2024 krijgen Nederlandse gemeenten de regierol over de aanpak van laaggeletterdheid, inclusief de gezinsaanpak. Dat gemeenten deze rol pakken is belangrijk, want de gezinsaanpak vraagt om een goed aangestuurde netwerksamenwerking van verschillende partners. De bibliotheken hebben hierin een essentiële rol.

Ter voorbereiding hierop is het project Gemeentelijke Gezinsaanpak Geletterdheid (GGG) opgezet door het ministerie van OCW, Stichting Lezen, de KB en Stichting Lezen en Schrijven. Er wordt een samenhangende lokale aanpak ontwikkeld, om meer taalarme gezinnen effectief te ondersteunen.

Werkdocument Gezinsaanpak

De ervaring leert dat het bij de gezinsaanpak gaat om een langlopend en complex traject. Met de Wegwijzer hebben bibliotheken een tool in handen om de gezinsaanpak op strategisch, tactisch en uitvoerend niveau aan te pakken en te borgen in de organisatie. De Wegwijzer geeft houvast in het proces van de bibliotheek bij het werken met de gezinsaanpak. In de Wegwijzer staan een aantal thema’s beschreven die onmisbare schakels zijn in het hele proces. Voor elk thema doorloop je vier fases: de oriëntatie-, creatie-, implementatie- en evaluatiefase. In elke fase spelen er andere zaken en heb je als bibliotheek behoefte aan andere tools of informatie.

“Iedereen vindt de gezinsaanpak belangrijk en wil ermee aan de slag en toch lukt het vaak niet om er vat op te krijgen. De Wegwijzer Gezinsaanpak biedt die houvast.”
Josja Pieterse

Adviseur basisvaardigheden

Praktijkvoorbeelden

Bibliotheek Katwijk: ‘Wij gaan naast de ouder staan en zien het gezin’

In Katwijk vormen de bibliotheek en Stichting Jeugd En Samenleving Rijnland (JES) een alliantie: ze hebben hun taken vastgelegd in een samen met de gemeente opgesteld plan voor gelijke kansen. Educatieadviseurs Charlotte Lehmann en Josja Pieterse in Katwijk spraken met Petra Jansen, uitvoerend medewerker Taalhuis en VoorleesExpress, Monique Kromhout, Manager Basisvaardigheden en Digitale Inclusie en MT-lid bij Bibliotheek Katwijk en Fariidah van Leeuwen, Projectleider bij JES Rijnland (Stichting Jeugd en Samenleving).

Lees het interview met Bibliotheek Katwijk

 

 

Alles over gezinsaanpak

Publicatie
Educatie
Basisvaardigheden

Wegwijzer Gezinsaanpak

Blog
Interview
Praktijkvoorbeeld
Basisvaardigheden

Gezinsgericht werken bij SCHUNCK Bibliotheek

Blog
Interview
Praktijkvoorbeeld
Educatie
Basisvaardigheden

Bibliotheek Schiedam omarmt de gezinsaanpak: het succes van een lerend netwerk

Interview
Praktijkvoorbeeld
Educatie
Basisvaardigheden
Strategie en beleid

Samenwerking en verbinding bij gezinsaanpak De Bieb voor de Zaanstreek

Blog
Interview
Praktijkvoorbeeld
Educatie
Basisvaardigheden

Bibliotheek Katwijk: 'Wij gaan naast de ouder staan en zien het gezin’

Man met klein kind bekijkt plaatjesboekd
Publicatie
Educatie
Basisvaardigheden

Inspiratiedocument 'De Kracht van de gezinsaanpak'