Advies Gezinsaanpak

Basisvaardigheden Educatie Dienst
Gepubliceerd op 04 september 2023

Bibliotheken bieden collectie en programmering voor jonge kinderen en (laagtaalvaardige) ouders vaak nog los van elkaar aan. De gezinsaanpak integreert afzonderlijke activiteiten dat positieve resultaten kan opleveren. Probiblio begeleidt je in dit complexe traject, onder andere met de Wegwijzer Gezinsaanpak en het Inspiratiedocument De Kracht van de Gezinsaanpak

De gezinsaanpak helpt ouders bij het stimuleren van taal- en leesvaardigheden bij hun (jonge) kinderen. Gezinnen komen gezamenlijk in de bibliotheek en hierdoor worden de ouders zelf ook taalvaardiger. Vanaf 2025 krijgen gemeenten de regierol in het voorkomen en verhelpen van laaggeletterdheid. We helpen je hierbij met bijvoorbeeld de Wegwijzer Gezinsaanpak of door voorbeelden uit de praktijk.

Gemeentelijke gezinsaanpak

Vanaf eind 2024 krijgen Nederlandse gemeenten de regierol over de aanpak van laaggeletterdheid, inclusief de gezinsaanpak. Dat gemeenten deze rol pakken is belangrijk, want de gezinsaanpak vraagt om een goed aangestuurde netwerksamenwerking van verschillende partners. De bibliotheken hebben hierin een essentiële rol.

Ter voorbereiding hierop is het project Gemeentelijke Gezinsaanpak Geletterdheid (GGG) opgezet door het ministerie van OCW, Stichting Lezen, de KB en Stichting Lezen en Schrijven. Er wordt een samenhangende lokale aanpak ontwikkeld, om meer taalarme gezinnen effectief te ondersteunen.

Alles over

21 mrt
Educatie
Basisvaardigheden
Event

Bijeenkomst Gezinsaanpak en de eerste duizend dagen

27 feb
Basisvaardigheden
Event

Werktraject verdieping en borging van de gezinsaanpak

Educatie
Basisvaardigheden
Publicatie

Wegwijzer Gezinsaanpak

20 nov
Educatie
Event

Inspiratiedag gezinsaanpak en NT1

Basisvaardigheden
Blog
Interview
Praktijkvoorbeeld

Gezinsgericht werken bij SCHUNCK Bibliotheek

Educatie
Basisvaardigheden
Blog
Interview
Praktijkvoorbeeld

Bibliotheek Schiedam omarmt de gezinsaanpak: het succes van een lerend netwerk