Hulpmiddelen voor organisatieontwikkeling

Publicatie Strategie en beleid
Gepubliceerd op 23 september 2023

Iedere organisatie is in meer of mindere mate bezig met ontwikkeling, transitie, of transformatie. Het kan lastig zijn om te bepalen met welke thema’s je aan de slag wil gaan, waar je begint en hoe je zorgt voor een gestructureerde aanpak. Daarnaast wil je dat de omvang van de verandering realistisch en behapbaar is voor de organisatie. Probiblio heeft twee hulpmiddelen ontwikkeld die bibliotheken kunnen gebruiken om inzicht te krijgen én om organisatieontwikkeling te plannen.

Zeker als je je de voortgang van de ontwikkeling wil kunnen volgen én aantonen, is de planning van deze ontwikkeling belangrijk. Het geeft rust om te weten wat de prioriteiten zijn: wat moet direct en wat kan later? Zo kan je gestructureerd aan de slag met de interventies die voor jouw bibliotheekorganisaties goed zijn.

De Organisatiediagnose geeft inzicht in de huidige stand van zaken binnen de organisatie. Daarnaast kan je de organisatiediagnose gebruiken als hulpmiddel voor de zelfevaluatie binnen de certificering.

Het Fundament helpt om te bepalen wat je prioriteiten zijn in (door)ontwikkeling, borging of herijking. Het hulpmiddel ondersteunt je bij het planbaar maken van organisatieontwikkeling van strategie tot uitvoering.

“Op deze manier kennis delen vind ik heel mooi. Zeker bibliotheken die minder ervaring met certificering hebben, kan het heel erg helpen. Je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden. Dat vind ik echt een voordeel.”
Maike Lefeber

Bibliotheek Zuid-Kennemerland

“Het Fundament is een compleet overzicht, waarmee ik bedoel dat echt alles wat er in de organisatie speelt aan bod komt. Daardoor kan je ook goed plannen wat je wanneer doet.”
Hester van Beek

Directeur Bibliotheek Rijn en Venen