Business- en Verdienmodellen

Dienst Strategie en beleid
Gepubliceerd op 30 augustus 2023

Hoe schrijf je een toekomstbestendig businessplan, met onderbouwde strategische keuzes en inzicht in wat een dienst kost én oplevert? Probiblio ondersteunt in het optimaliseren en ontwikkelen van bestaande én nieuwe business- en verdienmodellen.

Wat kun je van Probiblio verwachten?

Bij het opstellen van het businessplan kijken we naar het verdienvermogen en hoe dit ontwikkeld kan worden. We besteden ook aandacht aan andere, belangrijke factoren zoals inzet van (schaars aanwezige) middelen als financiën en medewerkers, samenwerkingsverbanden, doelgroepbepaling en inzet van marketing- & communicatiemiddelen.

Alles over business- en verdienmodellen

Publicatie
Strategie en beleid

Financieel model: bedrijfseconomie voor bibliotheken

Publicatie
Strategie en beleid

Whitepapers Horeca in de bibliotheek

Project
Primair onderwijs
Educatie
Strategie en beleid

Werktraject beleidsplan educatie

Publicatie
Strategie en beleid

Publicatie: Het opstellen van een businessplan voor een toekomstbestendige bibliotheek

Publicatie
Strategie en beleid

Memo rechten en plichten van bibliotheken als huurders

Toolkit
Strategie en beleid

Handboek ‘Btw voor bibliotheken’