Business- en Verdienmodellen

Dienst
Gepubliceerd op 30 augustus 2023

Hoe schrijf je een toekomstbestendig businessplan, met onderbouwde strategische keuzes en inzicht in wat een dienst kost én oplevert? Probiblio ondersteunt in het optimaliseren en ontwikkelen van bestaande én nieuwe business- en verdienmodellen.

Bij het opstellen van het businessplan kijken we naar het verdienvermogen en hoe dit ontwikkeld kan worden. We besteden ook aandacht aan andere, belangrijke factoren zoals inzet van (schaars aanwezige) middelen als financiën en medewerkers, samenwerkingsverbanden, doelgroepbepaling en inzet van marketing- & communicatiemiddelen.

Alles over

Educatie
Project

Werktraject beleidsplan educatie

Publicatie

Publicatie: Het opstellen van een businessplan voor een toekomstbestendige bibliotheek

02 okt
Event

Op weg naar een robuuste, toekomstgerichte bibliotheek: De volgende stap

Publicatie

Memo rechten en plichten van bibliotheken als huurders