Dit zegt de wet over digitale toegankelijkheid

Blog
Gepubliceerd op 30 november 2023
Probiblio medewerker Monique van der Loo

Door Monique van der Loo

De overheid wil dat iedereen mee kan doen in de digitale samenleving. Daarom moeten websites en mobiele apps van overheidsinstanties toegankelijk zijn voor iedereen. Ook voor mensen met een beperking. Dat bereik je door de internationale standaard voor toegankelijkheid toe te passen.

De wetgeving in vogelvlucht

Sinds een aantal jaar hebben overheden en organisaties zoals de Verenigde Naties “Accessibility” op de agenda staan. Ook de Europese Unie en Nederland zijn hier mee bezig. Websites van de Nederlandse overheid zijn verplicht om de best mogelijke ervaring voor mensen met een beperking te bieden. Daarnaast gaat in 2025 nieuwe wetgeving in de vorm van de European Accessibility Act (link opent in nieuw venster) in werking. Het is dan voor de meeste organisaties verplicht om o.a. websites en apps toegankelijk te maken voor iedereen.

Daarnaast bestaat de Wet gelijke behandeling op grond van handicap en chronische ziekte (link opent in nieuw venster). Deze wet is aangepast naar aanleiding van het VN-verdrag handicap en is op 1 januari 2017 in werking getreden. Het verplicht de overheid én het bedrijfsleven om hun diensten zo toegankelijk mogelijk aan te bieden.

De vier principes

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid (link opent in nieuw venster) (sinds 2018) beschrijft dat websites, (mobiele) apps en digitale documenten van de overheid moeten voldoen aan de technische richtlijnen van de WCAG 2.1 (link opent in nieuw venster). Deze richtlijnen zijn gebaseerd op 4 principes:

  • Waarneembaar: alle informatie op websites en apps moeten waar te nemen zijn door de gebruiker.
  • Bedienbaar: de navigatie en componenten van de website en apps moeten te bedienen zijn.
  • Begrijpelijk: alle informatie moet te begrijpen zijn door de gebruikers.
  • Robuust: de website en apps moeten geschikt zijn voor verschillende browsers en besturingssystemen als hulpmiddelen voor toegankelijkheid.


Afbeelding 1: WCAG-richtlijnen.

Wat wordt er van je verwacht?

De wet vraagt het volgende van overheidsorganisaties (bron: Digitale overheid, (link opent in nieuw venster):

  1. Maak je digitale kanalen toegankelijk: Maak alle intra- en extranetten, websites en (mobiele) apps van je organisatie toegankelijk. Dat doe je door de verplichte standaard voor toegankelijkheid toe te passen, (link opent in nieuw venster). Je mag dit in stappen doen.
  2. Publiceer toegankelijkheidsverklaringen: Maak een toegankelijkheidsverklaring voor elke website en app. Ook als deze nog niet toegankelijk is. In die verklaring toon je aan hoe toegankelijk de website of app al is, (link opent in nieuw venster). En je vertelt wat je doet om dit verder te verbeteren.
  3. Blijf verbeteren: Blijf de toegankelijkheid van je websites en apps verbeteren. Houd de voortgang bij in de toegankelijkheidsverklaringen. Er moet in de loop van de tijd verbetering te zien zijn.

‘Fysieke en digitale toegankelijkheid voor alle gebruikers is een randvoorwaarde’
(
Uit de netwerkagenda 2021 – 2023)

Wie doet wat?

Binnen de bibliotheekbranche gebeurt er al van alles op het gebied van (digitale) toegankelijkheid.

Heb je geen WaaS-website of heb je te maken met verschillende leveranciers van onlineproducten en diensten? Ga dan het gesprek aan over Digitale Toegankelijkheid en leg afspraken hierover goed vast in inkoopcontracten. Doe dit samen met een toegankelijkheidsexpert, ook bij het verlengen van bestaande contracten.

Gebruikte bronnen bij dit artikel ((links openen in nieuw venster):