Dossier Dienstencatalogus

De dienstencatalogus biedt een concrete basis voor een financieel gezonde, flexibele en toekomstbestendige bibliotheek. Bibliotheken kunnen een dienstencatalogus gebruiken om op systematische en transparante wijze het volgende aan te geven:

  • welke diensten en activiteiten zij leveren voor welke doelgroep
  • met wie daarin wordt samengewerkt
  • hoe dat past binnen de wettelijke WSOB-taken, maar ook de maatschappelijke opgaven van de gemeente(n) en toekomstige zorgplicht
  • welk effect met die dienst wordt beoogd
  • wat het kost om die dienst aan te kunnen bieden en hoe dat gefinancierd moet worden

Bekijk hiernaast de video met meer toelichting over de opzet en gebruikmaking van een dienstencatalogus.

Neem voor meer informatie contact op met onze adviseur Peter Voortman

Handleiding opstellen ‘dienstencatalogus’

Handleiding opstellen ‘dienstencatalogus’

In deze handleiding gaan we concreet in op de opzet en gebruikmaking van een ‘dienstencatalogus’ en daarbij horende rekenmodel(len). 

Je kunt hieronder de handleiding downloaden of bekijk een presentatie (ppt) met meer informatie. 

Meer weten? Neem contact op met Marc Jacobs of kijk op www.marc-jacobs.nl.

Download de handleiding

Rijnbrink-rekenmodel

Rijnbrink ontwikkelde een rekenmodel (Excel) als transparante, cijfermatige onderbouwing van de kosten van dienstverlening door een bibliotheek. Het model zal de reguliere exploitatiebegroting in principe vervangen. Daardoor hoef je in dit model dus maar één bestand te vullen om het betreffende inzicht te krijgen in de verschillende diensten. Ook hier kan je dus inzichtelijk krijgen wat aan extra subsidie nodig is om de extra diensten te kunnen dekken, door de dienst toe te voegen aan de kolommen, waarbij automatisch ook de organisatiekosten herberekend worden aan alle diensten. In komende versies wordt dit model uitgebreid met diverse kpi’s en berekeningen voor kosten van vrijwilligers. 

Bekijk hiernaast een instructievideo of download de handleiding

Voor het opzetten van het Rijnbrink-rekenmodel is in het Excel-bestand een tabblad ‘stappenplan’ opgenomen. Download hier het stappenplan los

Voor advies over dit rekenmodel kun je contact opnemen met Eric van der Wal, Business Controller bij Rijnbrink.

Download het rekenmodel van Rijnbrink Download een demo model

Yellow Consult-rekenmodel

Op basis van de door Marc Jacobs opgestelde handleiding voor opzet en gebruikmaking van een dienstencatalogus, heeft Onno Geelof van Yellow Consult eveneens een rekenmodule ontwikkeld. Dit model is een aanvulling op de bestaande begroting, waardoor invulling van de dienstencatalogus makkelijker wordt. De huidige begroting wordt in dit model opgeknipt naar diensten, zodat daar inzicht in komt. Daarnaast kan dit model bij volgende versies ook omgekeerd werken, bijvoorbeeld als er extra diensten worden toegevoegd. Dan laat het model zien wat er bijvoorbeeld nodig is aan extra exploitatiesubsidie.

Bekijk hiernaast een instructievideo of download deze toelichting

Voor vragen over dit rekenmodel: neem contact op met onze adviseur(s) of bij Onno Geelof, website www.yellowconsult.nl

Download het rekenmodel van Yellow Consult
VOB-rapport ‘de robuuste bibliotheek’

VOB-rapport ‘de robuuste bibliotheek’

De dienstencatalogus is een manier om de bibliotheek robuust te maken. In dit rapport, gepubliceerd op 7 juni 2023 door adviesorganisatie Berenschot, wordt inzichtelijk gemaakt wat er precies voor nodig is. Het rapport biedt geen standaard oplossing, maar behandelt met name vraagstukken en mogelijke vervolgstappen voor het vergroten van vier onderdelen van de robuuste bibliotheek:

  1. de financiële transparantie
  2. de kwaliteit
  3. het maatschappelijk effect
  4. de organisatiekracht

Op 2 oktober 2023 organiseert Probiblio in samenwerking met BiSC een bijeenkomst over dit onderwerp voor alle openbare bibliotheken in Noord- en Zuid Holland en Utrecht. Inschrijving kan tot 22 september. Klik voor meer informatie

Download het rapport Download hier de door het VOB opgestelde oplegger