"Kennisdeling tussen bibliotheken is het belangrijkst"

Interview Programmering Strategie en beleid
Gepubliceerd op 26 april 2024

Door Esmée Beekman

Op 11 april verzorgden trainees Emma Oudhuizen en Lidewij Klap de workshop ‘Samen je verhaal vertellen’ op Plaza in Praktijk. “We bespraken hoe je programmering realiseert voor, met en door bezoekers van jouw bibliotheek.”

Wat is Plaza in Praktijk?

Emma: “Elk jaar organiseert Probiblio het evenement Bibliotheekplaza. Bibliotheekplaza is al 20 jaar hét jaarlijkse event voor bibliotheekprofessionals. Een inspirerend en verrassend congres voor iedereen in Nederland die betrokken is bij de toekomst van bibliotheken. Je doet tijdens de dag inspiratie op van buiten de branche en ontmoet collega’s uit het land. Plaza in Praktijk is een praktisch vervolg op Bibliotheekplaza. Hier kunnen bezoekers met de opgedane inzichten praktisch aan de slag gaan.”

Hoe zijn jullie bij de organisatie van zo’n breed bibliotheekevenement betrokken geraakt?

Lidewij: “Eén van de vragen die bij het thema ‘De Kracht van Verhalen’ vanuit de sector naar voren kwam is de vraag hoe je als bibliotheek samen met je buurtbewoners de verhalen uit je werkgebied kunt vertellen. Dat kun je zien als Community Librarianship, en daar hebben Emma en ik allebei ervaring mee.”

Emma: “Tijdens mijn tweede opdracht van het traineeship heb ik me bij de OBA beziggehouden met hun transitie naar een Community Library. Het doel is om programmering te realiseren voor, door en met Amsterdammers. De OBA noemt dit buurtgericht werken. Een buurtgerichte activiteit kenmerkt zich doordat het inspeelt op een behoefte van de buurt. Het heeft een uniek, lokaal karakter. De activiteit wordt uitgevoerd met hulp van (partners uit) de gemeenschap.”

Lidewij: “Voor mijn tweede opdracht heb ik voor Bibliotheek Katwijk onderzoek gedaan hoe zij Community Librarianship van één naar meerdere afdelingen konden doorontwikkelen. Daarvoor heb ik gesproken met elf andere bibliotheken die al met Community Librarianship bezig zijn. Al mijn bevindingen heb ik daarna gepubliceerd in een rapport over de verschillende soorten Community Library’s die er in Nederland zijn.”

Emma: “Als trainee heb je een makkelijke ingang bij veel andere bibliotheken. Voor het team buurtgericht werken van de OBA heb ik twee inspiratiesessies georganiseerd naar Bibliotheek Rotterdam en de Bibliotheek in Haarlem Schalkwijk. Deze beide bibliotheken houden zich ook bezig met het programmeren samen met buurtbewoners. Zo kunnen we van elkaar leren. Al deze kennis neem je vervolgens weer mee naar een evenement als Plaza in Praktijk.”

Hoe zijn jullie ermee aan de slag gegaan?

Emma: “We zijn allereerst begonnen met een brainstormsessie. We kwamen al vrij snel tot de conclusie dat we graag collega’s bij de sessie wilden betrekken. Ik heb twee collega’s van de OBA, die zich in de praktijk bezighouden met buurtgericht werken, gevraagd om hun ervaringen en tips te delen tijdens de sessie.”

Lidewij: “We hebben onze sessie toen opgesplitst in drie delen: achtergrond, inspiratie, en uitwisselen. In het eerste deel hebben we het gehad over hoe de organisatie van je bibliotheek beïnvloedt welke verhalen je als bibliotheek met je gemeenschap kunt vertellen. Het tweede deel was voor Shasha Triebel en Roger Buyne van de OBA. Voor het derde deel hebben we een werkblad gemaakt, aan de hand waarvan de deelnemers hun knelpunten deelden en samen vervolgstappen konden bedenken.”

Hoe was de dag zelf?

Emma: “Spannend! We gaven de sessie in totaal drie keer. Wat ik van tevoren niet had verwacht, was dat de sessie steeds totaal anders verliep. Bij elke sessie kwamen er ander soort vragen en verhalen omhoog. Het was interessant om te horen waar andere bibliotheken mee bezig zijn, en waar zij tegenaan lopen. Die uitwisseling van kennis binnen de sector is heel waardevol.”

Lidewij: “Inderdaad heel spannend, maar ook heel leuk! Ik moet nog steeds lachen om dat wij in de laatste sessie zo lekker aan het discussiëren waren, dat we niet doorhadden dat het volgende programmadeel alweer was begonnen!”

Hoe kijken jullie op het evenement terug, hebben jullie nog tips?

Lidewij: “Dit was voor ons allebei de eerste keer dat we vanuit Probiblio gevraagd zijn om een presentatie te geven aan de bibliotheken. Ik ben er dus echt ontzettend trots op dat we het gewoon hebben gedaan! Als tip zou ik meegeven om je goed voor te bereiden, maar ook niet te veel vast te houden aan een werkvorm. De kennisdeling tussen bibliotheken is het belangrijkst, dus als je dat bereikt ben je er al!”

Emma Oudhuizen
Emma Oudhuizen in gesprek op Plaza in Praktijk