Handreiking voor het werken met een Ontwikkelplein 

Handreiking voor het werken met een Ontwikkelplein 

Geïnteresseerd in het inrichten van één plek waar maatschappelijke hulp, non-formeel leeraanbod en bijvoorbeeld het Informatieplein Digitale Overheid (IDO) en het (digi)Taalhuis bij elkaar komt? Maak dan gebruik van onze handreiking voor het werken met een Ontwikkelplein! De publicatie geeft inspiratie en houvast in het (denk)proces rondom dit relatief nieuwe concept. Daarnaast biedt het handvatten bij het maken van strategische keuzes.

Op een Ontwikkelplein komt het aanbod van de bibliotheek en netwerkpartners samen op één overzichtelijke plek. Inwoners kunnen hier terecht voor betrouwbare informatie, persoonlijk advies, praktische hulp of ondersteuning bij leren en ontwikkelen. De kern is dat de bibliotheek één plek inricht waar maatschappelijke hulp en non-formeel leeraanbod bij elkaar komt.  
 
De handreiking biedt een denkraam en is bedoeld als inspiratiedocument, waarin verschillende mogelijkheden en scenario’s aan bod komen. Bovendien biedt het praktische handvatten: met welke punten moet je rekening houden en welke zaken zijn van belang in de voorbereiding, realisatie en borging? Aan de hand van verschillende fases doorloop je het proces en kies je welke fase past bij jouw lokale situatie.  
 
Download de handreiking 'Werken met een Ontwikkelplein?'

Tip: bekijk ook een de groep ‘Het Ontwikkelplein’ op Biebtobieb

Vragen? 

Neem contact op met onze adviseurs Basisvaardigheden. 

Meer nieuws