Verdieping op leiderschap: leidinggeven aan verandering

Verdieping op leiderschap: leidinggeven aan verandering

Begin 2019 brengt de SPN een aanbod voor een landelijk lerend netwerk voor leiders binnen de bibliotheken. De transitie van de klassieke bibliotheek brengt uitdagende en complexe vraagstukken met zich mee die vragen om verdieping op leiderschap.

Het lerend netwerk is een levend systeem, waarin kennis en expertise wordt uitgewisseld en waarin je als directeur je eigen leiderschap verder kunt ontwikkelen. Het optimale resultaat wordt bereikt wanneer je medewerkers en ook partners betrekt in dit lerend netwerk, afhankelijk van het aangeboden thema.

De POI’s Cubiss, Rijnbrink en Probiblio ontwikkelen de inhoud van het lerend werk samen met trainingsinstituut de Baak.

Meer informatie kun je vinden in de bijlage.

Meer nieuws