BoekToer

BoekToer

Als bibliotheek wil je graag een optimale collectie aan scholen kunnen aanbieden. Dat lukt niet altijd, bijvoorbeeld omdat je eigen collectie ontoereikend is. Gelukkig kan Probiblio je daarbij helpen. Met BoekToer.

Maaike Landman

Heb je vragen? Neem contact
op met Maaike Landman
Neem contact op
Maaike Landman - Geletterdheid

Wisselende collecties voor scholen

BoekToer is een verzameling vaste collectiepakketten – leesboeken en onderwerpcollecties – van elk veertig boeken groot. Ze kunnen naar keuze van de school en de bibliotheek worden uitgeleend voor een periode van een heel jaar, of voor acht weken.

Zo’n collectiepakket is ideaal als aanvulling op de schoolbibliotheek, maar bijvoorbeeld ook voor thematisch gebruik in de klas. Elk pakket sluit aan bij het leesplan en de leesinteresses van de leerlingen zowel voor basis- als voortgezet onderwijs en wordt kant-en-klaar aangeleverd. En wie via ons ook met schoolWise werkt, hoeft de boeken niet eens meer in te voeren. Zo kun je als bibliotheek tijd en kosten besparen, en toch een heel mooi aanbod leveren. Fris, nieuw en uitnodigend – wat wil je nog meer?

Vind je veertig titels voor de kleintjes in peuterspeelzalen en kinderdagverblijven iets te veel van het goede? Je kunt ook kiezen voor BoekToertjes: kleine thematische collecties met vijftien boeken over herkenbare onderwerpen.

Bekijk de lijst met BoekToer-collecties, de BoekToer-etalage of bestel direct via het bestelformulier. 

Praktische informatie retourzenden BoekToer-collecties

Scholen ontvangen bij BoekToer-collecties een verzendlijst en een begeleidende brief. Hierin staat de retourdatum aangegeven. Voor collecties die voor een korte termijn gehuurd worden is dat na acht weken, voor langetermijncollecties na een jaar.

Ongeveer een week voor de collectie terugverwacht wordt bij Probiblio, krijgt de contactpersoon van de school een inleverattendering per mail. De bibliotheek ontvangt hiervan een cc. Als de collectie een week na de retourdatum nog niet ingeleverd is, krijgt de school per mail een herinnering. Ook hiervan krijgt de bibliotheek een afschrift. Nog een week later – dus twee weken na de geplande inleverdatum – wordt de collectie automatisch met een periode verlengd en als een nieuwe collectie doorberekend aan de bibliotheek.

Wil de school nog geen afstand doen van een BoekToer-collectie? Dan kun je ook zelf aangeven dat je de collectie wilt verlengen. Is van meet af aan duidelijk dat de school een pakket langer nodig heeft? Vraag dan meteen de collectie voor een dubbele periode (zestien weken) aan. Je kunt dit op het formulier aangeven bij ‘opmerkingen’.

Maaike Landman

Maaike Landman

Bel of mail Maaike Landman!
Onze expert op het gebied van BoekToer

MLandman@probiblio.nl 06 40 84 27 03

Meer weten?

Vul hier je e-mailadres of telefoonnummer in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.