Werken met vrijwilligers

Werken met vrijwilligers

De inzet van vrijwilligers is een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering van bibliotheken. In de maatschappij zien we een verschuiving van vrijwilligerswerk naar actieve burgerparticipatie. Dit biedt kansen en mogelijkheden en vraagt bibliotheken strategische keuzes te maken. Wij ondersteunen bibliotheken bij het professionaliseren van het werken met vrijwilligers.

Maaike Verhoeven

Heb je vragen? Neem contact
op met Maaike Verhoeven
Neem contact op
Maaike Verhoeven - Klassiek > Maatschappelijk educatief

Probiblio verzamelt en verbindt de kennis en expertise op het gebied van het werken met vrijwilligers. Dit doen we zowel binnen als buiten de branche. We reiken bibliotheken handvatten aan hoe ze binnen hun strategie de inzet van vrijwilligers kunnen optimaliseren, borgen en zichtbaar maken. Bibliotheken kunnen zich hierdoor positioneren als een professionele en maatschappelijke organisatie en weten vrijwilligers aan zich te binden en optimaal in te zetten.

Ga aan de slag

Voor de bibliotheken in Noord- en Zuid-Holland hebben we een netwerk voor vrijwilligerscoördinatoren opgericht. Hier kun je met collega’s kennis en ervaring uit wisselen. Dit doen we via de groep Netwerk vrijwilligers coördinatoren NH en ZH op biebtobieb.nl.

Jaarlijks zijn er vier netwerkbijeenkomsten waarin we een thema uitwerken. Kijk in de Agenda voor de volgende bijeenkomsten.

Advies op maat

Bibliotheken met specifieke vraagstukken op het gebied van werken met vrijwilligers kunnen advies op maat krijgen. Heb je vragen over of nieuwe ideeën voor het werken met vrijwilligers? Neem contact met ons op.

Laat je inspireren

Vele organisaties houden zich bezig met het werken met vrijwilligers. Op de volgende websites kun je veel informatie vinden:

We richten ons op samenwerking met de andere POI’s (Cubiss en Rijnbrink) om kennis en ervaring te bundelen en voor de hele branche te ontsluiten.

In 2019 hebben we in de eerste bijeenkomst de whitepaper Werken met vrijwilligers in het programmeeronderwijs (PDF) besproken. Deze whitepaper is tot stand gekomen naar aanleiding van onderzoek bij acht bibliotheken naar de inzet van vrijwilligers.

Resulaten

In 2018 ontwikkelde Silvia Dobbelsteen van Tracé in samenwerking met bibliotheek Dommeldal de e-learningmodule 'Bibliotheek in beweging - Startmodule voor vrijwilligers'. Vrijwilligers leren daarin over de huidige trends en innovaties bij bibliotheken. Op 11 november organiseerde Bibliotheek Langedijk een introductieworkshop over de module. Lees verder.

In de zomer van 2019 maakte Cubiss een podcast over vrijwilligers in de bibliotheek. Vier adviseurs trokken het land in om gesprekken te voeren over het onderwerp vrijwilligers in de bibliotheek. Een deel van de podcast bestaat uit een gesprek tussen Marjolein Laninga van Rijnbrink, Lonneke Jans van Cubiss en Maaike Verhoeven van Probiblio. Verder in de podcast een gesprek met Cyril Crutz, directeur-bestuurder van BiblioPlus, die dit jaar het NOV keurmerk Goed Geregeld voor professionele vrijwilligersorganisaties behaalde. We horen ook Corinne Griep, adviseur flexibel netwerk van Bibliotheek Rotterdam. Veel luisterplezier!

Veel bibliotheken werken samen met vrijwilligers om activiteiten aan te kunnen bieden. Hoe pak je dit aan zodat vrijwilligers met veel plezier een optimale bijdrage kunnen leveren? Op woensdag 1 oktober namen 11 vrijwilligerscoördinatoren van bibliotheken in Noord- en Zuid Holland deel aan de training 'In gesprek met vrijwilligers'. Lees hier het verslag.

In de planning

In 2020 voeren we – met financiering van de provincies Noord- en Zuid-Holland - de volgende activiteiten uit:

  • Voorbeelden beschikbaar stellen van beleid en aanvullende instrumenten voor bibliotheken.
  • Advies en begeleiding bieden aan bibliotheken bij vraagstukken rond het werken met vrijwilligers.
  • Netwerkbijeenkomsten voor vrijwilligerscoördinatoren organiseren.
  • Certificering bibliotheken als vrijwilligersorganisatie met het keurmerk Goed geregeld

Nieuws

Protocol inzet vrijwilligers

Cubiss, Rijnbrink, de VOB en Probiblio hebben aanvullend op de protocollen van de VOB richtlijnen voor de inzet van vrijwilligers opgesteld ten tijde van het heropenen van de bibliotheek. 

Lees hier de richtlijnen voor opstart ‘werken met vrijwilligers’

Keurmerk Goed Geregeld

De Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligers werk heeft een keurmerk ontwikkeld voor professionele vrijwilligersorganisaties. Probiblio staat achter dit keurmerk en biedt begeleiding aan bibliotheken om dit keurmerk te behalen. Het doorlopen van de stappen richting certificering helpt bibliotheken om vraagstukken rond vrijwillige inzet op te pakken en de eigen organisatie op orde te brengen. Voor stakeholders en samenwerkingspartners is het keurmerk een goede manier om te laten zien dat de bibliotheek het werken met vrijwilligers goed geregeld heeft. De POI’s zijn in gesprek met de VOB en het NOV over de landelijke uitrol van dit keurmerk.

Certificering Westfriese bibliotheken

De Stichting Westfriese bibliotheken heeft eind 2019 het keurmerk behaald. Lees hier het interview met Tineke Meesters en Marian Blom.

Informatie

Meer informatie over vrijwillige inzet kun je vinden op de website van het NOV

Specifieke informatie over het keurmerk vind je op Vrijwillige Inzet Goed Geregeld.

Voor vragen en advies kun je contact opnemen met Maaike Verhoeven, adviseur HRD, 06-36223399.

Formats en documenten

Hier vind je een aantal documenten en formats die je kunt gebruiken:

Zelfevaluatie

Globaal Stappenplan

Startbijeenkomst

Plan van aanpak

Deelnemende bibliotheken

  • Alle bibliotheken in Noord- en Zuid-Holland

Maaike Verhoeven

Maaike Verhoeven

Bel of mail Maaike Verhoeven!
Onze expert op het gebied van Werken met vrijwilligers

MVerhoeven@probiblio.nl 06 36 22 33 99

Meer weten?

Vul hier je e-mailadres of telefoonnummer in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.