Rekenmodel kosten inzet vrijwilligers

Publicatie HR en vrijwilligers
Gepubliceerd op 15 november 2023

De inzet van vrijwilligers groeit en zij gaan een steeds belangrijkere bijdrage leveren aan de dienstverlening van de bibliotheek. We zien dat vrijwilligers andere taken krijgen en dat de inzet meer en meer geprofessionaliseerd wordt. Om inzicht te krijgen in de kosten die de inzet van vrijwilligers met zich meebrengt hebben we samen met adviseurs van De Nieuwe Bibliotheek, Biblionet Groningen en Rijnbrink een rekenmodel ontwikkeld.

In dit rekenmodel kun je met de invoer van een aantal gegevens heel eenvoudig inzicht krijgen in de kostenkant van de inzet van vrijwilligers. Je kunt hierbij denken aan de kosten van de begeleidingsuren, eventuele opleidingen en training, vergoedingen en de attenties met feestdagen of bij speciale gebeurtenissen.

Het invullen van het model kan aanleiding zijn om een aantal onderwerpen rond de inzet van vrijwilligers met elkaar te bespreken. Het inventariseren van de begeleidingsuren kan bijvoorbeeld de vraag opleveren hoe de aansturing van de vrijwilligers is ingericht. Welke strategische keuzes zitten hierachter? Voor het invullen van de rubrieken over kosten heb je het vrijwilligersbeleid en een begroting nodig waarin keuzes gemaakt zijn. Het model kan helpen om deze keuzes weer aan te scherpen.

Op het eerste werkblad kun je zien hoeveel maal duurder het wordt wanneer men de vrijwillig gemaakte uren betaald uit laat voeren. Het model is niet bedoeld om de loonwaarde van vrijwilligers te kapitaliseren. Bibliotheken zetten vrijwilligers in vanuit het perspectief van maatschappelijke waarde en niet ter vervanging van betaalde krachten. Dit is in lijn met de cao (artikel 62 en bijlage L).

Rekenmodel kosten inzet vrijwilligers

Model vrijwilligerskosten

Onlangs hebben we een Theory of Change (TOC) ontwikkeld om inzicht te krijgen in de impact van de inzet van vrijwilligers en de maatschappelijke waarde die ze bijdragen. Met deze TOC en het rekenmodel kan de bibliotheek inzicht krijgen in zowel de impact als de kosten van de inzet van vrijwilligers.