Werken met vrijwilligers

Publieksservice HR en vrijwilligers Project
Gepubliceerd op 31 oktober 2023

Vrijwilligers helpen de bibliotheek draaiende te houden. Dit vraagt van de bibliotheek om strategische keuzes te maken. Probiblio verzamelt en verbindt de kennis en expertise op het gebied van het werken met vrijwilligers.

Startdatum:
20240101
Doorlooptijd:
1 jaar
Locatie:
Online
Aantal deelnemers:
Maximaal 200 personen
Deadline:
01 oktober 2023

Positioneer jouw bibliotheek als professionele en maatschappelijke organisatie en weet vrijwilligers aan je te binden en optimaal in te zetten. In ons netwerk voor vrijwilligerscoördinatoren wisselen we met collega’s kennis en ervaring uit. Dit doen we via de groep Netwerk vrijwilligers coördinatoren NH en ZH op biebtobieb.nl. Bibliotheken met specifieke vraagstukken op het gebied van werken met vrijwilligers kunnen advies op maat krijgen.

Keurmerk Goed Geregeld

De Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligers werk heeft een keurmerk ontwikkeld voor professionele vrijwilligersorganisaties. Probiblio biedt begeleiding aan bibliotheken om dit keurmerk te behalen. Het doorlopen van de stappen richting certificering helpt bibliotheken om vraagstukken rond vrijwillige inzet op te pakken en de eigen organisatie op orde te brengen. Voor stakeholders en samenwerkingspartners is het keurmerk een goede manier om te laten zien dat de bibliotheek het werken met vrijwilligers goed geregeld heeft. De POI’s zijn in gesprek met de VOB en het NOV over de landelijke uitrol van dit keurmerk.

Alles over werken met vrijwilligers

Publieksservice
Publicatie

Publicatie Omgaan met ongewenst gedrag van bezoekers

Publicatie

Rekenmodel kosten inzet vrijwilligers

Blog

Bijeenkomst De professionele vrijwilligersorganisatie: hoe zet je vrijwilligers strategisch in?

Nieuws
Praktijkvoorbeeld

'TOC' maakt impact van vrijwilligers zichtbaar