Publicatie: vernieuwde Monitor Collectie Noord- en Zuid-Holland 2023

Nieuws Collectie
Gepubliceerd op 06 september 2023

In de provincies Noord- en Zuid-Holland hebben bibliotheken de handen ineengeslagen om hun collectiebeleid te versterken. Deze unieke samenwerking omvat de creatie van een collectieplan en een jaarlijkse monitor, waarin cijfermatige ontwikkelingen van openbare bibliotheekcollecties worden geanalyseerd en geïnterpreteerd. De recent gepubliceerde monitor 2023 geeft een stand van zaken over het jaar 2022.

De Monitor geeft een uitgebreid overzicht van de collectieontwikkelingen en inzicht in de veranderingen die plaatsvinden.

Een bijzondere toevoeging aan de monitor dit jaar zijn de meestgestelde vragen. Hierin worden de cijfers niet alleen gepresenteerd maar ook van context voorzien inclusief adviezen om veranderingen te realiseren. Een ander interessant aspect zijn de interviews met vakgenoten, die inzicht bieden in de diverse onderwerpen binnen het collectiebeleid. De monitor en bijbehorende interviews bieden niet alleen inzicht in cijfermatige trends, maar ook de menselijke verhalen achter deze ontwikkelingen. Ze laten zien hoe toegewijde professionals werken aan het vormgeven van toekomstbestendige bibliotheekcollecties die aansluiten bij de behoeften van de gemeenschap.

Een greep uit de interviews:

  • Marjolein Schrage deelt haar perspectief op de opleiding “Collectioneren” vanuit haar rol als collectiespecialist bij Bibliotheek Haarlemmermeer. Ze licht toe hoe deze opleiding haar heeft geholpen om effectiever bij te dragen aan de bibliotheekcollectie en de verbetering van de gebruikservaring.
  • Gerda Blok schetst een beeld van het reserveringenproces bij de Bibliotheek Krimpenerwaard. Ze onthult de achterliggende redenen waarom de bibliotheek zoveel reserveringsaanvragen van klanten ontvangt en welke stappen nodig zijn om hierop in te spelen.
  • Lotte Kok, werkzaam bij Probiblio, vertelt over het betrekken van een community bij de collectie. Ze illustreert hoe ze gemeenschappen actief betrekt bij de keuzes rondom de collectie, waardoor er een meer inclusieve en op maat gemaakte collectie ontstaat.
  • Dorinde Witsel biedt een kijkje achter de schermen bij Bibliotheek Hilversum, waar een doelgerichte aanpak in ingezet om de collectie te saneren. Ze deelt de overwegingen achter deze strategie en de stappen die zijn genomen om de collectie te optimaliseren.
  • Marck Deckers deelt zijn visie op het onderwerp van telaatgelden en de evolutie naar boetevrije bibliotheken. Hij belicht hoe deze verandering in beleid leidt tot nieuwe kansen en uitdagingen binnen het bibliotheeklandschap.

De gezamenlijke inspanningen van bibliotheken in Noord- en Zuid-Holland illustreren het belang van collectiebeleid in een tijdperk van voortdurende veranderingen en digitale innovatie.