Taalhuiscollectielijst

Publicatie Basisvaardigheden Collectie
Gepubliceerd op 15 april 2024

Wil je de Taalhuiscollectie updaten of checken of de collectie nog actueel is? Als naslagwerk is deze Taalhuiscollectielijst ontwikkeld door Bisc en Probiblio. De lijst is samengesteld omdat de behoefte bij bibliotheken bestaat voor een actuele standaardcollectielijst.

Taalhuiscollectielijst

De lijst wordt gaandeweg verder ontwikkeld en up to date gehouden via een samenwerking tussen basisvaardigheden en collectie. Wij hopen dat deze lijst handvatten geeft voor het actueel houden van de Taalhuiscollectie!