Toolkit Keurmerk Goed Geregeld

Toolkit HR en vrijwilligers
Gepubliceerd op 27 september 2020

De Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligers werk heeft een keurmerk ontwikkeld voor professionele vrijwilligersorganisaties: Keurmerk Goed Geregeld. Probiblio biedt begeleiding aan bibliotheken om dit keurmerk te behalen. Het doorlopen van de stappen richting certificering helpt bibliotheken om vraagstukken rond vrijwillige inzet op te pakken en de eigen organisatie op orde te brengen. Voor stakeholders en samenwerkingspartners is het keurmerk een goede manier om te laten zien dat de bibliotheek het werken met vrijwilligers goed geregeld heeft.

Hier vind je een aantal documenten en formats die je kunt gebruiken, als jouw bibliotheek zich wil richten op behalen van het keurmerk.

Toolkit Keurmerk Goed Geregeld