Waar staan we nu? Update Digitaal burgerschap

Nieuws
Gepubliceerd op 15 februari 2023

Digitaal burgerschap betekent dat mensen zich vaardig, weerbaar en actief kunnen bewegen in de online informatiesamenleving. Het programma digitaal burgerschap ondersteunt bibliotheken hun rol in dit landschap te verstevigen en uit te breiden. Lees hier wat er dit jaar op het programma staat.

Kick off november 2022

Afgelopen november is het programma Digitaal burgerschap officieel van start gegaan na een periode waarin het programma is ingericht. De bouwstenen zijn bepaald en ingericht, een overzicht van voorbeelden voor programmering is samengesteld, formats en instrumenten zijn ontwikkeld om op strategisch niveau aan de slag te gaan met digitaal burgerschap. Daarnaast zijn er ook verschillende trainingen beschikbaar.

Digitaal burgerschap is onderverdeeld in 5 thema’s:

  1. Kennis maken met technologische ontwikkelingen
  2. Programma’s over desinformatie en sociale media
  3. Maken en experimenten
  4. Digitaal moreel kompas en bewustwording
  5. Burgerwetenschap en democratie

Financiering

Er zijn een drietal financieringsregelingen opgesteld om mee aan de slag te kunnen. Dat wil zeggen de startregeling, programmeringsregeling en de proeftuinregeling. Je stapt laagdrempelig in met de startregeling om een fundament te leggen voor Digitaal burgerschap. Hierbij kijk je naar hoe Digitaal burgerschap in het eigen werkgebied het beste ingevuld kan worden. Onderdeel van de startregeling is het Lokaal Plan waarbij je een analyse maakt van de lokale omgeving en eigen netwerk. Je zult er dan achter komen dat veel van je programmering al raakt aan Digitaal Burgerschap. De subsidieregeling helpt om jouw bestaande programma op te schalen, te intensiveren of te kiezen voor een nieuwe dan wel andere aanpak. Na de startregeling kun je ook de andere regelingen doorlopen. 

De subsidie heeft een looptijd van 4 jaar. In de maanden mei en september kun je je in 2023 aanmelden voor de subsidie. Probiblio ondersteunt je graag bij de aanmelding. Neem contact op.

Maandelijkse spreekuren

Vanuit het programma worden er landelijk spreekuren georganiseerd om vragen te stellen en verbinding te maken met andere bibliotheken. Aanmelden kan via deze link.

9 februari – 16:00 – 17:00 uur
3 april – 15:30 – 16:30 uur
9 juni – 09:00 – 10:00 uur

Meer weten?

Het programma Digitaal Burgerschap is afgelopen november officieel van start gegaan. Digitaal burgerschap betekent dat mensen zich vaardig, actief en weerbaar kunnen bewegen in de online informatiesamenleving. Probiblio’s programma Digitaal burgerschap ondersteunt bibliotheken hun rol in dit landschap te verstevigen en uit te breiden.