Wegwijzer Gezinsaanpak

11 oktober 2022

Bibliotheken zetten de gezinsaanpak steeds vaker in om de cyclus van laaggeletterdheid te doorbreken. Probiblio begeleidt sinds 2020 circa 15 bibliotheken bij dit proces. Om inzichtelijk te maken wat er allemaal bij de gezinsaanpak komt kijken, is de Wegwijzer ontwikkeld. Nieuw in de Wegwijzer is het thema Leren en ontwikkelen, over het ontwikkelen van kennis en vaardigheden in de bibliotheek voor de gezinsaanpak.

De ervaring leert dat het bij de gezinsaanpak gaat om een langlopend en complex traject. Met de Wegwijzer hebben bibliotheken een tool in handen om de gezinsaanpak op strategisch, tactisch en uitvoerend niveau aan te pakken en te borgen in de organisatie. De Wegwijzer geeft houvast in het proces van de bibliotheek bij het werken met de gezinsaanpak. In de Wegwijzer staan een aantal thema’s beschreven die onmisbare schakels zijn in het hele proces. Voor elk thema doorloop je vier fases: de oriëntatie-, creatie-, implementatie- en evaluatiefase. In elke fase spelen er andere zaken en heb je als bibliotheek behoefte aan andere tools of informatie.

Thema’s binnen de gezinsaanpak

De Wegwijzer gezinsaanpak is opgezet als ‘groeidocument’ en inmiddels zijn een aantal belangrijke thema’s uitgewerkt. Het document begint met hoe de gezinsaanpak in het algemeen het beste opgestart kan worden en vervolgt daarna met adviezen voor het vormgeven van de volgende thema’s:

  • Doelgroepgericht werken
  • Interne en externe samenwerking
  • Programmering
  • Impactgericht werken
  • Leren en ontwikkelen
  • Profilering bibliotheek bij de gemeentelijke gezinsaanpak

Daarmee is de Wegwijzer compleet en kan je aan de slag gaan met de gezinsaanpak in jouw bibliotheek.

Download de Wegwijzer Gezinsaanpak (update september 2022)

Meer weten?

Lees hier meer over het project Gezinsaanpak >>

Heb je vragen over de Wegwijzer of het traject gezinsaanpak? Stuur een dan een mail naar Josja Pieterse.

Adviseurs Barbara van Walraven en Josja Pieterse over de totstandkoming van de Wegwijzer:

Barbara, adviseur Educatie:

‘Vorig jaar is bij Probiblio het traject gezinsaanpak van start gegaan met 16 bibliotheken uit Noord- en Zuid-Holland. Van elke bibliotheek doet een van een specialist Educatie en een specialist Basisvaardigheden mee. Tijdens de bijeenkomsten bespreken we een aantal thema’s die relevant zijn.

De onderlinge verschillen tussen de bibliotheken zijn groot, ook met betrekking tot de gezinsaanpak. De een staat aan het begin van het proces, de ander heeft al wat stappen gezet, de een is al ver binnen het thema doelgroepgericht werken en de ander weer met externe samenwerking. De volgorde waarin de stappen worden gezet, is ook heel divers.

Maar er is één ding waar alle bibliotheken tegen aanlopen en dat is dat de gezinsaanpak zo ongrijpbaar is en weinig concreet. Iedereen vindt de gezinsaanpak belangrijk en wil ermee aan de slag en toch lukt het vaak niet om er vat op te krijgen.’

Josja, adviseur Basisvaardigheden:

‘Dat is begrijpelijk, want het is een complex onderwerp. Om te beginnen is het geen project met een begin en een eind, maar een aanpak die continu aandacht vergt. Verder zijn er intern verschillende teams bij betrokken en extern veel verschillende partijen. Ook zijn er geen vaste bouwstenen waar de aanpak uit bestaat, zoals bij de Bibliotheek op school en zijn de lokale omstandigheden heel divers. Toch zijn er wel degelijk vaste elementen in de gezinsaanpak die bij elke bibliotheek van toepassing zijn en waaraan je kunt werken. Om daar inzicht in te geven, is de Wegwijzer gemaakt die inzicht geeft in het proces en de fases van de gezinsaanpak.’