Collectioneren

Collectie Dienst
Gepubliceerd op 30 augustus 2023

Soms raakt bij bibliotheken het collectioneren wat in het gedrang, omdat er bijvoorbeeld geen collectioneurs meer werkzaam zijn op een locatie. Probiblio’s collectiespecialisten gaan graag voor jouw collectie aan de slag, zodat het een collectie is en blijft met een passend aanbod.

Een collectieadviseur inventariseert de situatie en de wensen en kijkt o.a. naar: doelgroepen, speerpunten, programmering, het huidige aanschafbeleid en budget. Vervolgens maken we een collectieprofiel. Zodra de aanschafcriteria duidelijk zijn en het collectieprofiel akkoord, gaat de collectiespecialist voor jouw bibliotheek aan de slag.

Alles over Collectioneren

Collectie
Blog

Kansen voor meer samenwerking tussen openbare bibliotheken en gevangenissen

Educatie
Blog

5 tips voor een betere samenwerking tussen marketing en collectie

Collectie
Publicatie

Monitor Collectiebeleid 2021 Provincie Noord-Holland

Collectie
Blog

Collectie-experts luiden de noodklok in de bibliotheekbranche

Collectie
Nieuws

Verbreed en verdiep je collectie met bijzondere genres

18 okt
Collectie
Event

Collectiedag Netwerk Collectie Noord- en Zuid-Holland