Netwerk collectiespecialisten en provinciaal collectieplan

Project Collectie
Gepubliceerd op 19 juli 2023

In het netwerk van collectiespecialisten delen bibliotheken hun kennis en dilemma’s rond (provinciale) collectievorming. Probiblio brengt hen samen.

Om de paar jaar schrijft Probiblio in samenwerking met de collectiespecialisten uit Noord- en Zuid-Holland een provinciaal collectieplan, op basis van het landelijk collectieplan.

“Zoeken naar oplossingen is zoveel fijner om samen te doen.”
Genie Does Moison

Collectiespecialist bij Bibliotheek Zuid-Kennemerland

Alles over netwerk collectiespecialisten en provinciaal collectieplan

Blog
Collectie

Collectie-experts luiden de noodklok in de bibliotheekbranche

Blog
Collectie

Haal het optimale uit de online collectie

Blog
Collectie

Controversiële boeken: hoe ga je daar als collectiespecialist mee om?