Lesbrieven Lab out of the box (vo/mbo)

Publicatie
Gepubliceerd op 22 september 2023

Wil jij graag lessen verzorgen voor vo-leerlingen of mbo-studenten over digitale geletterdheid en nieuwe technologieën, maar heb je geen tijd om zelf lessen te bedenken? Dan zijn onze ‘Lab out of the Box vo/mbo digitale lesbrieven’ iets voor jou!

Lesbrief: Beleef een boek in Virtual Reality, maak een 3D-wereld in CoSpaces

In deze les leren leerlingen hun mening over een gelezen boek te verwoorden en over te brengen door middel van een 3D-wereld. Die wereld maken ze met CoSpaces, een digitale leeromgeving of ‘virtuele blokkendoos’ waar leerlingen zonder ervaring snel aan de slag kunnen. Voor meer ervaren leerlingen is er de mogelijkheid de gebouwde objecten ook nog te programmeren. De ontworpen werelden kunnen ze daarna met een Virtual Reality bezoeken.

 • Thema: leesbevordering, boekpromotie, virtual reality
 • 21e eeuwse vaardigheden: communiceren, creatief denken, samenwerken, computational thinking, ICT-basisvaardigheden, mediawijsheid
 • Geschikt voor: onderbouw vo
 • Duur: 1,5 uur, eventueel op te splitsen in 2 lessen
 • Lesmaterialen: lesbrief met instructievideo, PowerPointpresentatie, hand-outs (VR Storyboard in 3D; Aan de slag met CoSpaces; Programmeren in CoSpaces; CoSpaces bekijken; keyboard shortcuts & controls)

Lesbrief: Beeldmanipulatie

In deze les leren leerlingen/studenten hoe beelden in de media op allerlei manieren en voor verschillende doeleinden gemanipuleerd kunnen worden. De leerlingen gaan een checklist samenstellen van mogelijke beeldmanipulatie-technieken. Dat doen ze door klassikaal beeldfragmenten te bekijken en te onderzoeken op welke wijze deze gemanipuleerd zijn. Soms is dit namelijk helemaal niet zo gemakkelijk te achterhalen, want de technieken worden steeds beter en slimmer. Deze lijst kunnen de leerlingen later gebruiken bij het beoordelen van beelden.

 • Thema: beeldmanipulatie, video, fake news
 • 21ste-eeuwse vaardigheden: kritisch denken, mediawijsheid, communiceren
 • Geschikt voor: midden- en bovenbouw vo, eerste- en tweedejaars mbo
 • Duur: 1 lesuur
 • Lesmaterialen: lesbrief, checklist, PowerPointpresentatie

Lesbrief: Lees je in, leef je in en maak een boektrailer podcast

Tijdens twee lessen leren leerlingen de kern uit een door hun gelezen boek te halen en die te vertalen naar een boektrailer in de vorm van een podcast. Presenteren en evalueren is ook onderdeel van deze lessen. De boektrailer podcast wordt gemaakt met behulp van de smartphones van de leerlingen en de gratis podcastapp ‘Anchor’. Door het maken van een boektrailer podcast wordt er onder anderen gewerkt aan leesbevordering door het samenbrengen van taal- en digitale vaardigheden.

 • Thema: leesbevordering, podcasts, boekentrailer
 • 21ste-eeuwse vaardigheden: mediawijsheid, kritisch denken, creatief denken, communicatie, samenwerken en zelfregulering.
 • Geschikt voor: midden- en bovenbouw vo, eerste- en tweedejaars mbo
 • Duur: 1 lesuur theorie & uitleg en 1 lesuur presentatie & evaluatie
 • Lesmaterialen: lesbrief met instructievideo, hand-out (‘Zelf aan de slag’, digitaal formulier voor de leerlingen/studenten), PowerPointpresentatie. Daarbij kun je gratis de kaartenset ‘Een Schitterend Gesprek’ aanvragen, om je gesprekken over boeken nog leuker en interactiever te maken.