Meer dan 3000 burgers geholpen met belastingaangifte in bibliotheken Noord- en Zuid-Holland

Meer dan 3000 burgers geholpen met belastingaangifte in bibliotheken Noord- en Zuid-Holland

Bibliotheken in Noord- en Zuid-Holland hebben in 2021 samen ruim 3000 mensen geholpen met hun belastingaangifte. Dat blijkt uit de Bibliotheekmonitor 2021. Dat is ruim 40% van het landelijke bereik van ruim 7000 burgers. Een resultaat om trots op te zijn!

Ondanks de coronamaatregelen was er ook sprake van een stijgende lijn ten opzichte van 2020. Toen werden landelijk bijna 5000 mensen bereikt, waarvan ruim 1800 in Noord- en Zuid-Holland. Dit jaar is er hopelijk weer meer fysieke hulp mogelijk - voor de doelgroep waarop we ons richten zo belangrijk. En komt het bereik dan weer terug op het ‘topjaar’ 2019. Toen werden ruim 13.000 mensen landelijk geholpen, waarvan ruim 2600 in Noord-Holland en 4100 in Zuid-Holland.

Mooie ontwikkeling: ruim 40 procent van alle bibliotheken koppelt de dienstverlening rondom de belastingaangifte aan het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO). Een goede verbinding tussen het IDO en de Belastingdienst-dienstverlening kan helpen om meer mensen te bereiken. Wijs IDO-bezoekers op de mogelijkheden, organiseer door het jaar heen programmering rondom het aanvragen van toeslagen en (online) informatiebijeenkomsten en knoop de marketinguitingen aan elkaar.

Aangifteperiode 2022

Half maart start de landelijke online en social campagne voor 2022. Bereid je tijdig voor op de nieuwe aangifteperiode. Ga in gesprek met partners (gebruik de gegevens uit de Bibliotheekmonitor en de graphics als gespreksondersteuning!); bekijk het online magazine De bibliotheek biedt hulp bij belastingaangifte en zorg voor een goede invoer in G!DS, de basis om het aanbod te tonen aan Belastingdienst, partners en publiek.

Tip: voor het nieuwe aangifteseizoen zoekt ANBO bibliotheken om samenwerking rond belastingen en hulp bij aangifte te verkennen. Doel is om samen nog meer mensen te bereiken en helpen. Klik hier voor meer informatie.

Meer nieuws