Netwerk collectiespecialisten en provinciaal collectieplan

Netwerk collectiespecialisten en provinciaal collectieplan

Rond het provinciaal collectiebeleidsplan komen collectiespecialisten van de bibliotheken per provincie regelmatig bij elkaar, iedereen is welkom.

David Rozema

Heb je vragen? Neem contact
op met David Rozema
Neem contact op
David Rozema - De effectieve bibliotheek

Netwerk collectiespecialisten

In het netwerk delen bibliotheken kennis over en dilemma’s rondom de vorming en werking van de (provinciale) collectie en hoe die samenhangt met de rest van de bibliotheekorganisatie. Om de paar jaar schrijft Probiblio in samenwerking met deze specialisten uit beide provincies het provinciaal collectieplan, op basis van het landelijk collectieplan.

Lees het interview met Genie Does Moison, collectiespecialist bij Bibliotheek Zuid-Kennemerland, over het Netwerk collectiespecialisten Noord-Holland. "Zoeken naar oplossingen is zoveel fijner om samen te doen."

Provinciaal collectiebeleidsplan Zuid-Holland

Ons Collectiebeleidsplan Zuid-Holland is in november 2021 goedgekeurd door het provinciale directieoverleg van Zuid-Holland (BOZH). De aandachtsgebieden voor Zuid-Holland in deze beleidsperiode zijn: Metadata; Continuïteit collectiekennis; (digi)Collectie en Programmering; Inclusiviteit; Verbinding Digitale en Fysieke collectie, en Collectieomvang.

Download het Collectiebeleidsplan Zuid-Holland

Provinciaal collectiebeleidsplan Noord-Holland

Ons Collectiebeleidsplan Noord-Holland is in januari 2021 goedgekeurd door de Stichting Overleg Openbaar Bibliotheekwerk Noord-Holland (SOOB NH). De aandachtspunten voor Noord-Holland in deze beleidsperiode zijn: Verbinden (jeugd) collectie en programmering; Jeugdcollectie; Relatie fysieke en digitale collectie; Duurzaamheid; Metadata en De toekomst van collectiekennis.

Download het Collectiebeleidsplan Noord-Holland

We hebben inmiddels ook alle inhoudelijke en cijfermatige ontwikkelingen omtrent de collecties bijeen gebracht in de Monitor Provinciaal Collectiebeleid 2021. Wil je weten welke bibliotheek het snelst zijn reserveringen levert, welke bibliotheek het best zijn nieuwe boeken uitleent of waar we staan op het gebied van de Longtail-collecties?

Bekijk de Monitor Provinciaal Collectiebeleid 2021

 

Dit project valt onder opgave De effectieve bibliotheek.

Beoogde resultaten

  • Collectioneurs en bibliotheekprofessionals hebben hun deskundigheid vergroot en de kwaliteit van hun collectie kunnen optimaliseren.
  • Bibliotheken zijn in staat het provinciale collectiebeleid te monitoren en bij te stellen.
     

Nieuws

November 2021: ons Collectiebeleidsplan Zuid-Holland is goedgekeurd door het provinciale directieoverleg van Zuid-Holland (BOZH)! Download het Collectiebeleidsplan Zuid-Holland

Oktober 2021: voor de bibliotheken in Noord-Holland brachten we alle inhoudelijke en cijfermatige ontwikkelingen omtrent de collecties bijeen in de Monitor Provinciaal Collectiebeleid 2021.

David Rozema

David Rozema

Bel of mail David Rozema!
Onze expert op het gebied van Netwerk collectiespecialisten en provinciaal collectieplan

drozema@probiblio.nl 06 39 72 20 53

Meer weten?

Vul hier je e-mailadres of telefoonnummer in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.