Gezinsaanpak

Gezinsaanpak

Een goede beheersing van basisvaardigheden wordt steeds belangrijker om volledig mee te kunnen doen in onze samenleving. Toch telt Nederland zo’n 2,5 miljoen mensen die problemen hebben met lezen, schrijven, rekenen of het werken met de computer. Bovendien blijft de groep laaggeletterden groeien: een deel van de jongvolwassenen verlaat het onderwijs met te lage taalvaardigheden. Taalproblemen worden vaak van generatie op generatie doorgegeven en zo ontstaat er een cyclus van laaggeletterdheid. Om deze vicieuze cirkel van laaggeletterdheid te doorbreken, zetten bibliotheken de gezinsaanpak in.

Barbara van Walraven

Heb je vragen? Neem contact
op met Barbara van Walraven
Neem contact op
Barbara van Walraven - Strategie en beleid

De kracht van de gezinsaanpak: doorbreek de cyclus van laaggeletterdheid

Aangezien ouders de grootste invloed hebben op de taalvaardigheid van kinderen, vooral voordat een kind naar de kinderopvang of school gaat, kan de gezinsaanpak een belangrijke bijdrage leveren. Want een grote groep ouders, vooral ouders die zelf moeite hebben met taal, heeft niet de vaardigheden om die taalontwikkeling in het gezin voldoende te stimuleren. Hierdoor blijft de taalontwikkeling van veel kinderen achter en beginnen zij met een achterstand aan school. Deze achterstand is moeilijk in te halen en zo verlaten jongeren school met een te laag taalniveau.

Bibliotheken bieden collectie en programmering voor jonge kinderen en (laagtaalvaardige) ouders, maar vaak nog los van elkaar. De kunst is om die afzonderlijke activiteiten te integreren met de gezinsaanpak. De gezinsaanpak richt zich primair op het ondersteunen van ouders bij het stimuleren van de taal- en geletterdheidsontwikkeling van hun (jonge) kinderen thuis. Daarnaast kan er ook worden ingezet op het verhogen van het taal- en geletterdheidsniveau van de ouders zelf. Deze presentatie geeft inzicht in het waarom, wat en hoe van de gezinsaanpak, geïnspireerd door praktijkvoorbeelden.

Aan de slag


Wegwijzer Gezinsaanpak

Met dit document kunnen bibliotheken lokaal en in hun eigen organisatie aan de slag. Voor elke fase in de ontwikkeling van de gezinsaanpak zijn er stappen met biedt digitale werkvormen en formats.
Download de Wegwijzer GezinsaanpakInspiratiedocument De Kracht van de Gezinsaanpak
Om bibliotheken te inspireren en motiveren om met deze 'gezinsaanpak' aan de slag te gaan, schreven adviseurs Basisvaardigheden en Educatie samen aan dit document met vier praktijkvoorbeelden uit bibliotheken en praktische tips.
Download het document
Lees het nieuwsbericht
 Inspiratie gezinsaanpak, selectie van voorbeelden uit het netwerk
Tijdens de eerste lockdown is met een belronde geïnventariseerd welke stappen bibliotheken ondanks de omstandigheden toch hebben gezet met betrekking tot de gezinsaanpak.
Download de publicatie

Lees meer

 • Lees het blog Empathie in het Oudercafé.
 • Ook op biebtobieb zijn ervaringen en tips rondom de gezinsaanpak te vinden. Meld je aan voor de groep Gezinsaanpak en volg wat andere bibliotheken ondernemen of deel je eigen plannen en vragen!
 • Stichting Kunst van Lezen heeft drie publicaties uitgebracht over het doorbreken van de cyclus van laaggeletterdheid door de gezinsaanpak. Je kunt ze gebruiken bij je beleid en uitvoering hiervan. Je vindt de publicaties op biebtobieb in de groep Gezinsaanpak in de map ‘Tools gezinsaanpak’.

Wil je meer weten over de gezinsaanpak of heb je belangstelling om aan te sluiten bij dit traject, neem dan contact met onze adviseurs op: Barbara van Walraven of Floor Banning

In de planning

Vorig jaar (2020) was het traject vooral gericht op het creëren van bewustwording voor het belang van de gezinsaanpak en de urgentie ervan. Het traject is dit jaar meer gericht op het proces van de gezinsaanpak en de fases die je daarbij als bibliotheek doorloopt. Voor 2021 zijn weer vier bijeenkomsten gepland en is het mogelijk voor nieuwe bibliotheken om aan te sluiten.

Dit traject kan meerdere jaren in beslag nemen, zeker als er aandacht aan borging wordt besteed. Het gaat bij deze aanpak om kleine stappen die veel tijd vergen, waarbij ook het effect een kwestie van lange adem is.

Nieuws

Creatieve invulling van het project in tijden van corona

Maart 2021

Door de uitbraak van corona is het traject rond de gezinsaanpak anders verlopen. Vanaf de tweede lockdown vinden de werkbijeenkomsten online plaats. Daarbij wordt een inhoudelijk thema dat door de deelnemers is gekozen, uitgewerkt met digitale werkvormen en formats. Daarmee kunnen bibliotheken vervolgens lokaal in hun eigen organisatie aan de slag gaan. Tot nu toe zijn de volgende thema’s uitgewerkt:

 1. Doelgroepgericht werken binnen de gezinsaanpak
 2. Interne samenwerking bij de gezinsaanpak
 3. Externe samenwerking externe samenwerking bij de gezinsaanpak

En deze thema’s komen nog aan bod:

 • Ontwikkelen en leren
 • Resultaat- en effectmeting
 • Programmering en dienstverlening
 • Financiering en derde geldstromen
 • Positionering Bibliotheek in het lokale speelveld

Alle presentaties en ontwikkelde tools zijn opgenomen in de ‘Wegwijzer Gezinsaanpak’. Hiermee kunnen bibliotheken bepalen in welke fase van de ontwikkeling van de gezinsaanpak zij zitten en welke stappen zij daarin nog kunnen zetten.

Download de Wegwijzer Gezinsaanpak

Deelnemende bibliotheken

 • Bibliotheek Aan den IJssel
 • Bibliotheek Bollenstreek
 • Bibliotheek Hoorn
 • Bibliotheek Schiedam
 • Bibliotheek De Plataan
 • Bibliotheek Zoetermeer
 • Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta
 • DOK Delft
 • Bibliotheek Amstelland
 • Bibliotheek Haarlemmermeer
 • Bibliotheek Heiloo
 • Bibliotheek IJmond Noord
 • Bibliotheek Katwijk
 • Bibliotheek Langedijk
 • OBA
 • Bibliotheek Oostland
 • Westfriese Bibliotheken

Barbara van Walraven

Barbara van Walraven

Bel of mail Barbara van Walraven!
Onze expert op het gebied van Gezinsaanpak

BvWalraven@probiblio.nl 06 46 18 25 41

Meer weten?

Vul hier je e-mailadres of telefoonnummer in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.