Gezinsaanpak

Gezinsaanpak

Een goede beheersing van basisvaardigheden wordt steeds belangrijker om volledig mee te kunnen doen in onze samenleving. Toch telt Nederland zo’n 2,5 miljoen mensen die problemen hebben met lezen, schrijven, rekenen of het werken met de computer. Bovendien blijft de groep laaggeletterden groeien: een deel van de jongvolwassenen verlaat het onderwijs met te lage taalvaardigheden. Taalproblemen worden vaak van generatie op generatie doorgegeven en zo ontstaat er een cyclus van laaggeletterdheid. Om deze vicieuze cirkel van laaggeletterdheid te doorbreken, zetten bibliotheken de gezinsaanpak in.

Barbara van Walraven

Heb je vragen? Neem contact
op met Barbara van Walraven
Neem contact op
Barbara van Walraven - Klassiek > Maatschappelijk educatief

De kracht van de gezinsaanpak: doorbreek de cyclus van laaggeletterdheid

Aangezien ouders de grootste invloed hebben op de taalvaardigheid van kinderen, vooral voordat een kind naar de kinderopvang of school gaat, kan de gezinsaanpak een belangrijke bijdrage leveren. Want een grote groep ouders, vooral ouders die zelf moeite hebben met taal, heeft niet de vaardigheden om die taalontwikkeling in het gezin voldoende te stimuleren. Hierdoor blijft de taalontwikkeling van veel kinderen achter en beginnen zij met een achterstand aan school. Deze achterstand is moeilijk in te halen en zo verlaten jongeren school met een te laag taalniveau.

Bibliotheken bieden collectie en programmering voor jonge kinderen en (laagtaalvaardige) ouders, maar vaak nog los van elkaar. De kunst is om die afzonderlijke activiteiten te integreren met de gezinsaanpak. De gezinsaanpak richt zich primair op het ondersteunen van ouders bij het stimuleren van de taal- en geletterdheidsontwikkeling van hun (jonge) kinderen thuis. Daarnaast kan er ook worden ingezet op het verhogen van het taal- en geletterdheidsniveau van de ouders zelf.

Laat je inspireren

Om bibliotheken te inspireren en motiveren om met deze 'gezinsaanpak' aan de slag te gaan, schreven adviseurs Basisvaardigheden en Educatie samen aan een inspiratiedocument met vier praktijkvoorbeelden uit bibliotheken en praktische tips. Lees het nieuwsbericht.

Download het inspiratiedocument 'De Kracht van de gezinsaanpak'.

Ook op biebtobieb zijn ervaringen en tips rondom de gezinsaanpak te vinden. Meld je aan voor de groep Gezinsaanpak en volg wat andere bibliotheken ondernemen of deel je eigen plannen en vragen!

Kunst van Lezen heeft drie publicaties uitgebracht over het doorbreken van de cyclus van laaggeletterdheid door de gezinsaanpak. Je kunt ze gebruiken bij je beleid en uitvoering hiervan. Je vindt ze op biebtobieb in de groep Gezinsaanpak in de map ‘Tools gezinsaanpak’.

Wil je meer weten over de gezinsaanpak of heb je belangstelling om aan te sluiten bij dit traject, neem dan contact met onze adviseurs op: Barbara van Walraven of Floor Banning

In de planning

Dit jaar vinden er nog drie bijeenkomsten plaats met de bibliotheken die meedoen. Op basis daarvan wordt gekeken hoe we volgend jaar verder gaan met de gezinsaanpak.

Dit traject kan meerdere jaren in beslag nemen, zeker als er aandacht aan borging wordt besteed. Het gaat bij deze aanpak om kleine stappen die veel tijd vergen, waarbij ook het effect een kwestie van lange adem is.

Nieuws

Creatieve invulling van het project in tijden van corona

Oktober 2020

Door de uitbraak van corona is het traject rond de gezinsaanpak wat anders verlopen. Zo is de bijeenkomst van 25 mei geannuleerd en is er met een belronde opgehaald welke stappen bibliotheken toch gezet hebben en welke plannen er zijn. De uitkomsten hiervan zijn verwerkt in Inspiratie Gezinsaanpak: selectie van voorbeelden uit het netwerk.

De bijeenkomst van 25 september kon gelukkig nog net fysiek doorgaan en had als thema: Bereik en behoefte van de doelgroep. Onze Marketing adviseur Monique van der Loo gaf een inleiding op het thema en vervolgens gingen deelnemers zelf aan de slag met een opdracht. Daarna vertelde Dok Delft over de wijkvestiging Dok Voorhof die zich richt op het laagtaalvaardige gezin. Dat vertaalt zich o.a. in collectie, inrichting, communicatie en de samenwerkingspartners.

Voor de volgende bijeenkomst op 24 november is het thema Interne en externe samenwerking gekozen. Er wordt nu gewerkt aan het omvormen van het programma tot een digitale sessie. De bibliotheken die deelnemen, krijgen daar nog bericht over. Voor 2021 zijn er al data voor vier nieuwe bijeenkomsten gepland.

Deelnemende bibliotheken

 • Bibliotheek Aan den IJssel
 • Bibliotheek Bollenstreek
 • Bibliotheek Den Haag
 • Bibliotheek Schiedam
 • Bibliotheek De Plataan
 • Bibliotheek Zoetermeer
 • Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta
 • DOK Delft
 • Bibliotheek Amstelland
 • Bibliotheek Gooi en Meer
 • Bibliotheek Haarlemmermeer
 • Bibliotheek Heiloo
 • Bibliotheek IJmond Noord
 • Bibliotheek Langedijk
 • OBA
 • Westfriese Bibliotheken

Barbara van Walraven

Barbara van Walraven

Bel of mail Barbara van Walraven!
Onze expert op het gebied van Gezinsaanpak

BvWalraven@probiblio.nl 06 46 18 25 41

Meer weten?

Vul hier je e-mailadres of telefoonnummer in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.