Gezinsaanpak

Gezinsaanpak

Een goede beheersing van basisvaardigheden wordt steeds belangrijker om volledig mee te kunnen doen in onze samenleving. Toch telt Nederland zo’n 2,5 miljoen mensen die problemen hebben met lezen, schrijven, rekenen of het werken met de computer. Bovendien blijft de groep laaggeletterden groeien: een deel van de jongvolwassenen verlaat het onderwijs met te lage taalvaardigheden. Taalproblemen worden vaak van generatie op generatie doorgegeven en zo ontstaat er een cyclus van laaggeletterdheid. Om deze vicieuze cirkel van laaggeletterdheid te doorbreken, zetten bibliotheken de gezinsaanpak in.

Barbara van Walraven

Heb je vragen? Neem contact
op met Barbara van Walraven
Neem contact op
Barbara van Walraven - Strategie en beleid

De kracht van de gezinsaanpak: doorbreek de cyclus van laaggeletterdheid

Aangezien ouders de grootste invloed hebben op de taalvaardigheid van kinderen, vooral voordat een kind naar de kinderopvang of school gaat, kan de gezinsaanpak een belangrijke bijdrage leveren. Want een grote groep ouders, vooral ouders die zelf moeite hebben met taal, heeft niet de vaardigheden om die taalontwikkeling in het gezin voldoende te stimuleren. Hierdoor blijft de taalontwikkeling van veel kinderen achter en beginnen zij met een achterstand aan school. Deze achterstand is moeilijk in te halen en zo verlaten jongeren school met een te laag taalniveau.

Bibliotheken bieden collectie en programmering voor jonge kinderen en (laagtaalvaardige) ouders, maar vaak nog los van elkaar. De kunst is om die afzonderlijke activiteiten te integreren met de gezinsaanpak. De gezinsaanpak richt zich primair op het ondersteunen van ouders bij het stimuleren van de taal- en geletterdheidsontwikkeling van hun (jonge) kinderen thuis. Daarnaast kan er ook worden ingezet op het verhogen van het taal- en geletterdheidsniveau van de ouders zelf. Deze presentatie geeft inzicht in het waarom, wat en hoe van de gezinsaanpak, geïnspireerd door praktijkvoorbeelden.

Lees meer

 • Lees het blog Empathie in het Oudercafé.
 • Ook op biebtobieb zijn ervaringen en tips rondom de gezinsaanpak te vinden. Meld je aan voor de groep Gezinsaanpak en volg wat andere bibliotheken ondernemen of deel je eigen plannen en vragen!
 • Stichting Kunst van Lezen heeft drie publicaties uitgebracht over het doorbreken van de cyclus van laaggeletterdheid door de gezinsaanpak. Je kunt ze gebruiken bij je beleid en uitvoering hiervan. Je vindt de publicaties op biebtobieb in de groep Gezinsaanpak in de map ‘Tools gezinsaanpak’.

Wil je meer weten over de gezinsaanpak of heb je belangstelling om aan te sluiten bij dit traject, neem dan contact op met Barbara van Walraven.

In de planning

In 2020 was het traject vooral gericht op het creëren van bewustwording voor het belang van de gezinsaanpak en de urgentie ervan. In 2021 lag de focus op het proces van de gezinsaanpak en komend jaar op de borging ervan. Voor 2022 zijn er weer 4 bijeenkomsten gepland, die ingevuld worden met intervisie en thema’s als positionering, financiering en de gemeentelijke gezinsaanpak. Nieuwe bibliotheken kunnen aansluiten bij het traject.

Dit traject neemt meerdere jaren in beslag nemen. Het gaat bij deze aanpak om kleine stappen die veel tijd vergen, waarbij ook het sorteren van effect een kwestie van lange adem is.

Aan de slag


Wegwijzer Gezinsaanpak

Met dit document kunnen bibliotheken lokaal en in hun eigen organisatie aan de slag. Lees hier alles over de Wegwijzer en Download de Wegwijzer GezinsaanpakInspiratiedocument De Kracht van de Gezinsaanpak
 Om bibliotheken te inspireren en motiveren om met deze 'gezinsaanpak' aan de slag te gaan, schreven adviseurs Basisvaardigheden en Educatie samen aan dit document met vier praktijkvoorbeelden uit bibliotheken en praktische tips.
Download het document
Lees het nieuwsbericht
 Inspiratie gezinsaanpak, selectie van voorbeelden uit het netwerk 
Tijdens de eerste lockdown is met een belronde geïnventariseerd welke stappen bibliotheken ondanks de omstandigheden toch hebben gezet met betrekking tot de gezinsaanpak.
Download de publicatie

Deelnemende bibliotheken

 • Bibliotheek Aan de Vliet
 • Bibliotheek Haarlemmermeer
 • Bibliotheek Heiloo
 • Bibliotheek Hoorn
 • Bibliotheek IJmond Noord
 • Bibliotheek Katwijk
 • Bibliotheek Oostland
 • Bibliotheek Schiedam
 • Bibliotheek De Plataan
 • Bibliotheek Zoetermeer
 • Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta
 • DOK Delft
 • Openbare Bibliotheek Amsterdam
 • Westfriese Bibliotheken

Barbara van Walraven

Barbara van Walraven

Bel of mail Barbara van Walraven!
Onze expert op het gebied van Gezinsaanpak

BvWalraven@probiblio.nl 06 46 18 25 41

Meer weten?

Vul hier je e-mailadres of telefoonnummer in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.