Gezinsaanpak

Gezinsaanpak

Een goede beheersing van basisvaardigheden wordt steeds belangrijker om volledig mee te kunnen doen in onze samenleving. Toch telt Nederland zo’n 2,5 miljoen mensen die problemen hebben met lezen, schrijven, rekenen of het werken met de computer. Bovendien blijft de groep laaggeletterden groeien: een deel van de jongvolwassenen verlaat het onderwijs met te lage taalvaardigheden. Taalproblemen worden vaak van generatie op generatie doorgegeven en zo ontstaat er een cyclus van laaggeletterdheid. Om deze vicieuze cirkel van laaggeletterdheid te doorbreken, zetten bibliotheken de gezinsaanpak in.

Barbara van Walraven

Heb je vragen? Neem contact
op met Barbara van Walraven
Neem contact op
Barbara van Walraven - Strategie en beleid

De kracht van de gezinsaanpak: doorbreek de cyclus van laaggeletterdheid

Aangezien ouders de grootste invloed hebben op de taalvaardigheid van kinderen, vooral voordat een kind naar de kinderopvang of school gaat, kan de gezinsaanpak een belangrijke bijdrage leveren. Want een grote groep ouders, vooral ouders die zelf moeite hebben met taal, heeft niet de vaardigheden om die taalontwikkeling in het gezin voldoende te stimuleren. Hierdoor blijft de taalontwikkeling van veel kinderen achter en beginnen zij met een achterstand aan school. Deze achterstand is moeilijk in te halen en zo verlaten jongeren school met een te laag taalniveau.

Bibliotheken bieden collectie en programmering voor jonge kinderen en (laagtaalvaardige) ouders, maar vaak nog los van elkaar. De kunst is om die afzonderlijke activiteiten te integreren met de gezinsaanpak. De gezinsaanpak richt zich primair op het ondersteunen van ouders bij het stimuleren van de taal- en geletterdheidsontwikkeling van hun (jonge) kinderen thuis. Daarnaast kan er ook worden ingezet op het verhogen van het taal- en geletterdheidsniveau van de ouders zelf. 

Aan de slag

Wegwijzer Gezinsaanpak
Met dit document kunnen bibliotheken lokaal en in hun eigen organisatie aan de slag. Lees hier alles over de Wegwijzer en Download de Wegwijzer Gezinsaanpak (update september 2022)

Lees meer

  • Op Bnetwerk kan je alles vinden over de gezinsaanpak, opgedeeld in algemeen, management en consulenten. Ook alle ontwikkelde tools zijn daar per bouwsteen verzameld.
  • Op biebtobieb zijn ervaringen en tips rondom de gezinsaanpak te vinden. Meld je aan voor de groep Gezinsaanpak en volg wat andere bibliotheken ondernemen of deel je eigen plannen en vragen!
  • Lees het blog Empathie in het Oudercafé.

Wil je meer weten over de gezinsaanpak of heb je belangstelling om aan te sluiten bij dit traject, neem dan contact op met Barbara van Walraven.

In de planning

Dit traject neemt meerdere jaren in beslag. Het gaat bij deze aanpak om kleine stappen die veel tijd vergen, waarbij ook het sorteren van effect een kwestie van lange adem is.

In 2020 was het traject vooral gericht op het creëren van bewustwording voor het belang van de gezinsaanpak en de urgentie ervan. In 2021 lag de focus op het proces van de gezinsaanpak en in 2022 op de borging ervan. In 2023 wordt dat gecontinueerd met de nadruk op wat er nodig is voor de Gemeentelijke Gezinsaanpak Geletterdheid. Daarbij krijgt de gemeente in 2025 de regierol krijgt over het voorkomen en verhelpen van laaggeletterdheid.

In 2023 zijn de bijeenkomsten rond de gezinsaanpak toegankelijk voor alle bibliotheken uit ons netwerk.

Laat je inspireren

PraktijkvoorbeeldenInspiratiedocument De Kracht van de Gezinsaanpak
 Om bibliotheken te inspireren en motiveren om met deze 'gezinsaanpak' aan de slag te gaan, schreven adviseurs Basisvaardigheden en Educatie samen aan dit document met vier praktijkvoorbeelden uit bibliotheken en praktische tips.
Download het inspiratiedocument De Kracht van de Gezinsaanpak
Lees het nieuwsbericht.

Barbara van Walraven

Barbara van Walraven

Bel of mail Barbara van Walraven!
Onze expert op het gebied van Gezinsaanpak

bvwalraven@probiblio.nl 06 46 18 25 41

Meer weten?

Vul hier je e-mailadres of telefoonnummer in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.