Publicatie: Monitors Collectie Noord-Holland en Zuid-Holland 2022

Publicatie
Gepubliceerd op 25 oktober 2022

In Noord- en Zuid-Holland werken bibliotheken samen aan hun collectiebeleid. Dat doen ze door middel van een collectieplan en een jaarlijkse monitor. In deze stukken worden de thematische en cijfermatige ontwikkelingen van de openbare bibliotheekcollecties bijeen gebracht en geduid. De monitor over het jaar 2021 van Noord-Holland is in september 2022 goedgekeurd door de SOOB (Stichting Overleg Openbaar Bibliotheekwerk Noord-Holland).

De belangrijkste resultaten uit de monitor van Noord-Holland op een rij:

  • Steeds meer bibliotheken maken gebruik van automatiseringstools om hun saneer- en collectioneeractiviteiten efficiënter in te richten.
  • Het aantal reserveringen stijgt nog steeds, ook wordt er meer gebruik gemaakt van elkaars collecties.
  • In 2021 is het aantal accounts van ebooks enorm gegroeid (met 83%) maar het aantal geleende e-books neemt minder toe. Het e-book vooral populair is bij 50-plussers: zij zijn verantwoordelijk voor ongeveer 60% van de uitleningen van e-books.
  • De samenwerking tussen bibliotheken heeft geleid tot een programma om de verbinding tussen collectioneer- en programmeeractiviteiten te verstevigen. De eerste resultaten zijn een Programmering & Collectie Special over de ontwikkelingen op ons vakgebied en een inspiratiegids die later dit jaar verschijnt.

Download de Monitor Collectie Noord-Holland 2022.

De belangrijkste resultaten uit de monitor van Zuid-Holland op een rij:

  • Steeds meer bibliotheken maken gebruik van automatiseringstools om hun saneer- en collectioneeractiviteiten efficiënter in te richten.
  • Het aantal reserveringen stijgt nog steeds, ook wordt er meer gebruik gemaakt van elkaars collecties.
  • Het aantal geleende e-books is afgelopen vier jaar gestegen van 646.195 uitleningen naar 1.056.083 uitleningen. Per bibliotheek is dit tussen de 9,6% en 15,4% van het totaal aantal uitleningen.
  • Het totaal aantal uitleningen is in 2021 weer licht gestegen ten opzichte van 2020.

Download de Monitor Collectie Zuid-Holland 2022.

Ook komend jaar gaan we in beide provincies aan de slag met de actiepunten uit het Provinciale Collectiebeleidsplan. De inzet van collectiespecialisten is daarbij onontbeerlijk.

Op de hoogte blijven van al het nieuws rondom Programmering en Collectie? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.