Werkboek Community Library

Publicatie Programmering
Gepubliceerd op 26 september 2023

In een veranderende maatschappij zijn veel bibliotheken in transitie naar een maatschappelijk-educatieve bibliotheek. Dat vraagt om een nieuwe rol; de bibliotheek wil en moet zich actiever gaan verhouden tot de gemeenschap om haar heen. De Community Library is een bibliotheek die mede wordt vormgegeven door een (deel van) de lokale gemeenschap. Zo sluit je aanbod beter aan op de behoeftes van die gemeenschap en maak je gebruik van de kennis in die gemeenschap.

Maak gebruik van dit werkboek als jij aan de slag wil als Community Library. Hierin vind je een toelichting op het waarom en hoe van het werken met community’s. Het is een praktische aanpak die je kunt gebruiken als je zelf community’s wilt (ver)binden. De verschillende stappen en bijbehorende werkbladen helpen je op weg naar bloeiende community’s in en om jouw bibliotheek.

Werkboek Community Library