Actueel

BLOG: Een Schoone Dag

Van collectie via connectie naar collectie

Gorilla en de Power of Books
           

Op het Meldpunt Successen deelt u de positieve verhalen over, voor en met de Bibliotheek. Naar het Meldpunt!

NIEUWS

Pilot en kick-off Afasie en Lezen

woensdag 11 januari

Mensen die als gevolg van hersenletsel moeite hebben met lezen, ervaren drempels om het lezen weer te gaan oefenen. Het kan helpen om bij het lezen van het gedrukte boek tegelijkertijd de gesproken tekst te beluisteren. Vereniging Onbeperkt Lezen heeft samen met organisaties zoals Stichting Dedicon, Bibliotheekservice Passend Lezen en ProBiblio de handen ineen geslagen en een speciale collectie voor deze doelgroep samengesteld. Deze collectie wordt getest door middel van een pilot. Op 26 januari vindt de feestelijke kick-off plaats.

Benefiet voor Stichting ABC

maandag 9 januari

De Stichting ABC komt op voor de belangen van de laaggeletterden. Op 10 februari organiseren zij het 'Benefiet Leven Lang Leren' in de OBA. Zowel Andrée van Es als Tof Thissen komen een vlammend betoog houden over de kracht en kansen van een leven lang leren en volwasseneneducatie. Daarnaast zal de band van Maurice de Greef (Riv Moryz) optreden. Het benefiet is voor iedereen die zich in de bibliotheken van Nederland inzet voor Taal voor het Leven.

SPOENK*!

zaterdag 31 december

Wij wensen iedereen een toekomst met de Bibliotheek als je BFF. Die prikkelt je verbeelding en zoals Einstein al zei: die brengt je overal!

AGENDA

Kenniscirkel Bibliotheek & Belastingdienst

vrijdag 27 januari | 10:00 - 13:30

Komt u ook op vrijdag 27 januari 2017 naar de kenniscirkel Bibliotheek & Belastingdienst?

Provinciale bijeenkomst over de Actieagenda Zuid-Holland

donderdag 9 februari | 10:00 - 12:00

Vooraankondiging bestemd voor bibliotheekdirecteuren, gemeentewethouders en -ambtenaren

Bijeenkomst SOOB-programma Actief bereik jeugd

dinsdag 14 februari | 13:30 - 15:30

Wat ga jij doen om 100% actief bereik onder jeugd te halen? Kom op 14 februari naar de SOOB-bijeenkomst in de OBA.