Actueel

De Bibliotheek maakt je rijker! Gebruik onze communicatietoolkit om vanaf 24 oktober de landelijke imago campagne te promoten, online en offline!

BLOG: Vaders in de vensterbank

Op het Meldpunt Successen deelt u de positieve verhalen over, voor en met de Bibliotheek. Naar het Meldpunt!

Jonge bibliothecarissen uit heel Nederland sluiten zich aan bij het netwerk! Lees de gastblog uit Brabant.

NIEUWS

Advies en ondersteuning bij certificering

woensdag 26 oktober

Eens in de vier jaar vindt certificering van bibliotheken plaats. Ook in 2017 gaat een aantal bibliotheken op voor een nieuw ronde auditgesprekken. De belangrijkste input voor het auditgesprek is de zelfevaluatie. Het verdient aanbeveling om deze een half jaar voor de audit uit te voeren. ProBiblio kan u hierbij ondersteunen. De zelfevaluatie brengt onderdelen van de certificering helder in kaart.

Oproep voorstellen indienen Het Nationale Bibliotheekcongres 2017

donderdag 20 oktober

De inschrijving voor Het Nationale Bibliotheekcongres 2017 is geopend! Het congres vindt plaats op dinsdag 14 maart in De Nieuwe Kolk te Assen. Het thema is: Alles Kids! Centraal staat de jeugd in het hart van beleid, strategie en praktijk. U kunt nu een voorstel indienen voor uw bijdrage aan dit congres.

Verslag Kenniscirkel Marketing: Positionering en (internal) branding

maandag 17 oktober

Het woord ‘positioneren’ wordt vaak gebruikt binnen de marketing. Tijdens de Kenniscirkel Marketing op 11 oktober in het Tolhuis in Amsterdam, bleek echter al snel dat positioneren nog niet zo eenvoudig is. Want, wie ben je nu eigenlijk als Bibliotheek en wie wil je zijn?

AGENDA

Opleiding Leesconsulent Verdieping Individueel, dag 3

dinsdag 1 november | 09:30 - 16:00

De intekening voor de opleiding Leesconsulent Verdieping Individueel locatie ProBiblio is vol. De andere drie opleidingslocaties hebben mogelijk nog ruimte.

Landelijke dag Basisvaardigheden

donderdag 3 november | 09:00 - 18:00

Donderdag 3 november 2016 vindt de Landelijke dag Basisvaardigheden plaats in schouwburg Odeon in Zwolle. Met dit jaar als thema: ‘Samen doen!’. Kijk hier voor meer informatie.

De themasessie Vluchtelingen wordt verzorgd door Ellie van der Meer van ProBiblio. Bekijk hier alle themasessies.

SOOB NH Vergadering Dagelijks Bestuur

woensdag 9 november | 10:00 - 12:00