Erfgoedbeleving in de bibliotheek

Van trekvaarten tot de Atlantikwall, en van de Waterdriehoek tot Goeree-Overflakkee.  

Zeven Zuid-Hollandse erfgoedlijnen staan centraal in het project Erfgoedbeleving in de bibliotheek. 

Lees er alles over en bekijk de activiteiten die voor uw bibliotheek interessant zijn! 

 

NIEUWS

Bibliotheekblad over de Superbibliothecaris

Bibliotheekblad 7 besteedt aandacht aan de Superbibliothecaris met het artikel: Superbibliothecarissen: inspireren, verbinden, delen. 'We zijn mediaverslinders met heel veel verstopte kennis.'

Beeldverslag conferentie Meer lezen, beter in taal

De provinciale conferentie Meer lezen, beter in taal, vond plaats op woensdag 11 juni 2014. Het centrale thema was 'De meerwaarde van intensieve samenwerking tussen bibliotheek en onderwijs'. De conferentie had een bijzondere vorm: een bustour met als startpunt Bibliotheek Haarlemmermeer.

Verslag kenniscirkel Alternatieve financieringsmogelijkheden

Op 26 juni jl. organiseerde ProBiblio de kenniscirkel Alternatieve financieringsmogelijkheden. Een kenniscirkel vol tips en trucs en best practices.

AGENDA

01 september

Instructiebijeenkomst Wise - basis, voor senior ondersteuners

In september organiseert ProBiblio een Wise-instructie voor nieuwe senior ondersteuners in de bibliotheek. De functie van senior ondersteuner is van coördinerende en communicatieve aard en heeft tot doel om de processen in de bibliotheek die aan Wise zijn gekoppeld, goed te kunnen stroomlijnen. Door deze instructie bij te wonen, worden nieuwe medewerkers toegerust deze functie goed uit te kunnen voeren.

10:00 - 16:00
02 september

Kenniscirkel Collectie

Komt u ook op dinsdag 2 september 2014 naar de kenniscirkel Collectie? Schrijf u snel in en draag een onderwerp aan.

09:30 - 12:30
05 september

Training Werken met de Monitor van de Bibliotheek op school

Bibliotheken en scholen zijn partners op het gebied van lezen en leesplezier. We hebben wel een indruk van het effect van leesbevordering op het lezen van kinderen, maar meestal geen harde cijfers om deze indruk te onderbouwen. De Monitor de Bibliotheek op school geeft deze cijfers wel. Maak gebruik van deze gelegenheid en zorg dat de samenwerking met de scholen in uw werkgebied nog effectiever wordt.

10:00 - 16:00