Kick-off Nederland Leest 2015

Marketeers en frontoffice-medewerkers uit Noord- en Zuid-Holland: kom ook op 25 augustus naar de Nederland Leest-Kick off, met als guest of honour... het Zeer Korte Verhaal.

Lees alles over deze inspirerende middag en schrijf je in. 

NIEUWS

Bijeenkomsten bijwonen dit najaar

dinsdag 28 juli

Programmeurs, marketeers en frontoffice-medewerkers uit Noord- en Zuid-Holland: kom ook op 25 augustus naar de Nederland Leest - Kick off, met als guest of honour... het Zeer Korte Verhaal. Op dinsdag 8 september vindt de GOA-busreis plaats. Deze dag maken we een reis langs drie Wise-bibliotheken. En er zijn nog meer bijeenkomsten gepland dit najaar, zorg ervoor dat u er bij bent!

Speciaal boek ontvangen

vrijdag 24 juli

Eén van de groepen van een school met zeer moeilijk lerende kinderen, waarvoor ProBiblio themacollecties samenstelt, heeft een bijzonder boek gemaakt en mee teruggezonden. Het werk van de afdeling Collecties is niet altijd even gemakkelijk en wordt zeer gewaardeerd.

Cao Openbare Bibliotheken 2015-2019: specifieke toepassingen

donderdag 23 juli

De nieuwe cao Openbare Bibliotheken kent een looptijd van vier jaar en loopt van 15 juni 2015 tot 30 juni 2019. De cao geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2015. Bij de praktische toepassing is een aantal vraagpunten gerezen. Wij hebben bij de VOB navraag hiernaar gedaan en informeren u graag over de uitkomsten.

AGENDA

Nederland Leest - Kick off

dinsdag 25 augustus | 12:00 - 16:30

Programmeurs, marketeers en frontoffice-medewerkers uit Noord- en Zuid-Holland: kom ook op 25 augustus naar de Nederland Leest - Kick off, met als guest of honour... het Zeer Korte Verhaal.

Gebruikers Overleg Automatisering / GOA-busreis langs Wise-bibliotheken

dinsdag 8 september | 10:00 - 19:00

We doen het helemaal anders, het volgende GOA op dinsdag 8 september. Deze dag maken we langs drie Wise-bibliotheken de 'benchmark-reis' die we eerder aankondigden.

Bijeenkomst Bibliotheek: governance en jaarverslaglegging

donderdag 17 september | 12:30 - 17:00

Ook voor uw bibliotheek wordt extern toezicht belangrijker. Overheid en samenleving stellen hun eisen en verwachtingen immers steeds hoger. (Ethisch) gedrag, risicobeheersing en aansprakelijkheid zijn enkele begrippen die hierbij komen kijken.