Een goede relatie met de gemeente is goud waard

Een goede relatie met de gemeente is goud waard

Als bibliotheek ben je een schatkamer vol interessante diensten en producten met grote (maatschappelijk) waarde. Of anders gezegd: er ligt ‘Goud op de Plank’ dat het verdient om te schitteren door erover te vertellen. Een stakeholder en partner voor wie dit goud heel belangrijk is, is de gemeente. De gemeente betrekken en informeren draagt bij aan het overtuigen hoe waardevol je als bibliotheek bent en welke rol je speelt in de lokale samenleving.

Eind vorig jaar zijn er workshops aangeboden met als titel 'Omgaan met de gemeente'. In deze workshops werd ingegaan op manieren en oplossing om de relatie met de gemeente te onderhouden en verbeteren. De betrokken bibliotheken brachten de casuïstiek in. Met als onderwerpen locatie en huisvesting, hoogte van de subsidie en het stroomlijnen van wensen, begroting en eisen als er meer gemeente in het spel zijn. Maak gebruik van de lijst met waardevolle tips die het opleverde.

15 tips voor omgaan met de gemeente

 1. Bepaal je doelgroep en sluit je communicatie hierop aan
 2. Breng belangrijke gemeentelijke (beslis-)momenten in kaart, zodat je hierop in kunt spelen.
 3. Dupliceer je aanpak per gemeente met wie je samenwerkt.
 4. Ken je cijfers
 5. Positieve grondhouding bij verantwoordingsinformatie
 6. Sluit aan bij taal en jargon gemeente
 7. Maak een 3-puntenplan van kansen op basis van coalitieakkoord en/of collegeprogramma
 8. Agendeer en realiseer innovatie
 9. Gebruik relevante informatie (waardedragers)
 10. Zoek altijd de verbinding en lobby structureel
 11. Zorg voor een zakelijke en duurzame relatie
 12. Zorg voor een onafhankelijke partnerrelatie
 13. ‘Open deur’-beleid over financiën
 14. Iedere collega is het visitekaartje van de bibliotheek
 15. Volg de koninklijke weg en hanteer de juiste volgorde: 1) ambtenaar, 2) wethouder, 3) de raad

Lees meer

Deze tips zijn onderdeel van de whitepaper ‘Laat het Goud van de bibliotheek schitteren!’ over hoe je een goede relatie met de gemeente onderhoudt en de (maatschappelijke) waarde van de bibliotheek laat zien. In de whitepaper worden de tips uitgebreid besproken.

Download de whitepaper_'Laat het Goud van de bibliotheek schitteren!' >> (update februari 2022)

Meer nieuws