Inspiratiekaart over de start van vraaggericht werken: het 'kletspraatje'

Inspiratiekaart over de start van vraaggericht werken: het 'kletspraatje'

Als bibliotheekmedewerker, taalvrijwilliger of digi-maatje ben je regelmatig in contact met verschillende soorten bezoekers. Bij activiteiten binnen en buiten de bibliotheek spreek je verschillende mensen, bijvoorbeeld bij het IDO, een flyeractie bij de voedselbank of tijdens een taalwandeling. Bezoekers die mogelijk willen werken aan hun basisvaardigheden. Hoe pak je een succesvolle werving aan? Bekijk onze inspiratiekaart over 'de kunst van het kletspraatje’.

Een aanbodgerichte manier van werven is voor een (kleine) groep bezoekers succesvol. Maar het gros van de bezoekers durft zijn leervraag niet meteen op tafel te leggen, of is zich van die vraag (nog) helemaal niet bewust. Misschien is een bibliotheekbezoek nog spannend, of is de stap naar een cursus of taalmaatje nog te groot.

Succesvolle werving begint daarom meestal niet met het direct aandragen van passend aanbod, maar met open contact via een kletspraatje. Vanuit het contact en een goede sfeer kun je een gesprekje aanknopen over de eventuele leervraag. Dat vergt soms een subtiel soort handelen, een aantal laagdrempelige gespreksvaardigheden, maar vooral ook een goed luisterend oor en geduld. De inspiratiekaart geeft je handvatten om deze kunst snel onder de knie te krijgen.

Download de inspiratiekaart 'De start van vraaggericht werken; de kunst van het kletspraatje'.

Vragen?

De inspiratiekaart is ontwikkeld door Probiblio en het ITTA Kennisinstituut voor Taalontwikkeling. Heb je vragen of wil je hierover doorpraten? Neem contact op met Probiblio's adviseurs Basisvaardigheden: basisvaardigheden@probiblio.nl.

Meer nieuws