Scan Maatschappelijk-educatief werkveld

Dienst Basisvaardigheden Programmering
Gepubliceerd op 04 september 2023

Ben jij op de hoogte van de problematiek in het werkgebied van jouw bibliotheek? Lokalisering van kwetsbare burgers in de gemeente kan helpen bij het beter bereik van de groep door de bibliotheek. Probiblio’s ‘wijkscans’ maken dit mogelijk.

Er is groeiende behoefte aan inzicht in thematiek op wijkniveau met betrekking tot kwetsbare groepen, bijvoorbeeld laaggeletterdheid, werkloosheid, eenzaamheid en financiële problemen. Daarmee kun je namelijk kiezen voor een wijkgerichte aanpak en kwetsbare doelgroepen beter bereiken. Probiblio kan bij een scan de wensen en behoeften van de bewoners indien gewenst onderbouwen.

Alles over scan maatschappelijk-educatief werkveld

Project
Basisvaardigheden
Educatie
Publieksservice

Leergang ‘De publieksservice en de educatief-maatschappelijke bibliotheek’