Nieuwe filmpjes over Informatiepunt Digitale Overheid

Nieuwe filmpjes over Informatiepunt Digitale Overheid

De afgelopen twee jaar zijn er in Noord- en Zuid-Hollandse bibliotheken ruim 100 Informatiepunten Digitale Overheid (IDO’s) ingericht. Op een landelijk aantal van 400 Informatiepunten een mooi resultaat! En dit getal zal in 2022 verder groeien. Probiblio maakte twee filmpjes, waarin bibliotheekmedewerkers vertellen over hun dienstverlening voor iedereen die vragen over de digitale overheid. Download en deel het algemene filmpje ook met jouw publiek en stakeholders.

Download de video ‘Informatiepunten Digitale Overheid’ >>

Over de digitale inclusie-dienstverlening

Bij het IDO kunnen mensen terecht met vragen over het gebruik van digitale overheidsdiensten én worden ze gewezen op het aanbod van de bibliotheken om zelf hun (digitale) vaardigheden te verbeteren. Eind 2021 waren er in Noord-Holland 55 en in Zuid-Holland 53 IDO’s ingericht. Probiblio heeft de bibliotheken hierbij ondersteund.

Mede dankzij een subsidie-impuls vanuit met name Noord- maar ook Zuid-Hollandse provinciegelden konden we onze dienstverlening plussen. Zo hebben we de bibliotheken kunnen ondersteunen op alle aspecten die komen kijken bij de inrichting van een dergelijk Informatiepunt. Denk aan het inrichten van effectieve lokale mediacampagnes, het inzichtelijk maken van de waarde en het effect van de dienstverlening, de deskundigheidsbevordering van personeel, het opbouwen en onderhouden van lokale samenwerkingsverbanden en kennisdeling tussen bibliotheken onderling.

Naast een algemeen filmpje over de digitale inclusie-dienstverlening, maakten we een filmpje over de wijze waarop Probiblio de bibliotheken bij de inrichten van de IDO’s heeft ondersteund.

Meer informatie?

Klik hier voor meer informatie over de ondersteuning van Probiblio bij de digitale inclusie-dienstverlening van bibliotheken. Of neem contact op met Anne-Marie van der Poel.

Meer nieuws