Hoe wij werken

Hoe wij werken

Probiblio werkt met hart en ziel aan 5 grote opgaven, met en voor de bibliotheken in Noord- en Zuid-Holland. Door focus aan te brengen kunnen we samen de waarde van bibliotheken in onze samenleving vergroten. 

De opgaven hebben we bepaald op basis van de behoefte van onze bibliotheken, de ambities van de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland, de wetgeving en afspraken in de landelijke bibliotheeksector. Elk jaar bekijken we opnieuw welke activiteiten binnen deze 5 opgaven nodig zijn om onze ambities te halen.

Scroll naar beneden en lees aan welke opgaven wij werken.

Lees meer over onze ambities in het Meerjarenbeleidsplan 2021-2024
Opgave 1: Geletterdheid

Opgave 1: Geletterdheid

Wij helpen bibliotheken om meer mensen te laten lezen.

Geletterd zijn is voor mensen een voorwaarde om volwaardig mee te doen in de samenleving. De bibliotheek versterkt de vaardigheden van inwoners om te kunnen lezen en schrijven, en informatie te kunnen begrijpen en doelgericht gebruiken. Probiblio richt zich de komende jaren daarom op de ondersteuning aan bibliotheken bij leesbevordering en het bevorderen van de leesvaardigheid.

Zo pakken wij deze opgave aan
Opgave 2: Meedoen met de maatschappij

Opgave 2: Meedoen met de maatschappij

Wij ondersteunen bibliotheken om een plek te zijn voor iedereen.

De bibliotheek staat voor een inclusieve samenleving. Ze maakt voortdurende persoonlijke ontwikkeling van mensen mogelijk; van het ondersteunen van basisvaardigheden tot het verdiepen van kennis en het ontplooien van talenten. Probiblio ondersteunt de bibliotheken in Noord- en Zuid-Holland de komende jaren zowel bij persoonlijke ontwikkeling als bij participatie en zelfredzaamheid.

Zo pakken wij deze opgave aan
Opgave 3: Digitale geletterdheid

Opgave 3: Digitale geletterdheid

Wij helpen bibliotheken om mensen wegwijs te maken in de digitale wereld.

De digitale wereld is overal om ons heen en heeft zowel invloed op maatschappelijk als op persoonlijk niveau. De bibliotheek versterkt de vaardigheden van inwoners om deel te nemen aan de digitale samenleving én zichzelf steeds te blijven ontwikkelen. Probiblio focust de ondersteuning aan bibliotheken de komende jaren op digitale geletterdheid voor alle leeftijden en digitale inclusie. 

Zo pakken wij deze opgave aan
Opgave 4: Strategie en beleid

Opgave 4: Strategie en beleid

Wij werken aan de toekomst van bibliotheken.

De invloed van de bibliotheek op maatschappelijke ontwikkelingen neemt toe. Probiblio versterkt bibliotheken aantoonbaar door het formuleren van een duidelijke strategie en het gezamenlijk vertalen van de strategie naar uitvoerbaar beleid voor de bibliotheekorganisatie.

Zo pakken wij deze opgave aan
Opgave 5: De effectieve bibliotheek

Opgave 5: De effectieve bibliotheek

Wij zetten ons in voor een gestroomlijnde bibliotheek.

Om maatschappelijke waarde te creëren is een professionele organisatie een voorwaarde. Probiblio bereikt aantoonbare resultaten voor en met bibliotheken bij het stroomlijnen en efficiënter inrichten van de ondersteunende processen in de bibliotheekorganisatie.

Zo pakken wij deze opgave aan