Basisvaardigheden

Basisvaardigheden

Een leven lang leren is niet alleen maar leuk. Of uitdagend. Het is onmisbaar. Want onze samenleving staat geen moment stil en vraagt om steeds weer andere vaardigheden en capaciteiten. Mensen moeten daarom de kans krijgen om nieuwe dingen te leren, zich open te stellen voor kennis en zich te ontplooien. Alleen zo kan iedereen blijven meedoen aan de maatschappij. Gelukkig kan de Bibliotheek daarbij helpen. Dat is een stevige taak, en daarom kunnen Bibliotheken op hun beurt weer bij Probiblio terecht voor extra ondersteuning. Onze adviseurs bieden expertise, middelen en instrumenten op het gebied van zelfredzaamheid en waaronder basisvaardigheden. Vanuit onze provinciale positie kunnen we een brug slaan tussen landelijk en lokaal beleid en samen met de bibliotheken de vertaalslag maken naar de lokale situatie. Van het opzetten van een Taalhuis tot advies over samenwerken met externe partners – we hebben het allemaal in huis.

Samen met de bibliotheken zijn in 2019 best practices verzameld, een strategie op het gebied van Leven lang Leren ontwikkeld en een afgestemde programmering (fysiek en digitaal) rond informeel en non-formeel leren geformuleerd. Download Leven Lang Leren in de bibliotheek, een verkenning

Bekijk ons aanbod hieronder of neem contact op via basisvaardigheden@probiblio.nl. Meld je hier voor de Maatschappelijke nieuwsbrief.

Advies basisvaardigheden en laaggeletterdheid

Advies basisvaardigheden en laaggeletterdheid

Basisvaardigheden zijn voor bibliotheken geen onbekend terrein. Maar er doemen steeds weer nieuwe op...

Advies Zelfredzaamheid en sociaal domein

Advies Zelfredzaamheid en sociaal domein

De bibliotheek begeeft zich meer en meer in het sociaal domein. Dat schept kansen, maar roept ook vr...

Belastingdienst

Belastingdienst

In 2016 tekenden de Belastingdienst en de Koninklijke Bibliotheek een convenant. Doel: mensen via op...

BOZH programma Taalnetwerken

BOZH programma Taalnetwerken

In Nederland kunnen tweeënhalf miljoen volwassen Nederlanders onvoldoende deelnemen aan de samenlev...

Collectieadvies Laaggeletterdheid

Collectieadvies Laaggeletterdheid

Collectiespecialisten de weg wijzen in beschikbare (digitale) collecties en hulpmiddelen voor NT1- e...

Digitale basisvaardigheden agenderen

Digitale basisvaardigheden agenderen

De gemeente ervaart de bibliotheek niet als de vanzelfsprekende partner bij het ondersteunen van de ...

Digitale Inclusie

Digitale Inclusie

Bibliotheken en publieke dienstverleners gaan binnen het landelijke programma Digitale Inclusie burg...

Eenzaamheidsbestrijding

Eenzaamheidsbestrijding

Bibliotheken doen ongemerkt veel voor de bestrijding van eenzaamheid. Uit onderzoek blijkt dat dat d...

Gezinsaanpak

Gezinsaanpak

Een goede beheersing van basisvaardigheden wordt steeds belangrijker om volledig mee te kunnen doen ...

Profit en basisvaardigheid

Profit en basisvaardigheid

De administratie van taalleerders, cursussen en taalvrijwilligers laten lopen als een geoliede machi...

Samenwerking in het Taalnetwerk en het sociaal domein

Samenwerking in het Taalnetwerk en het sociaal domein

Samenwerken met partners is een van de bouwstenen van de DigiTaalhuizen. Bibliotheken zijn volop bez...

Samenwerkingsimpuls Taalnetwerk

Samenwerkingsimpuls Taalnetwerk

Dit project vergroot de samenwerkingsvaardigheden van bibliotheekmedewerkers werkzaam binnen het Taa...