Basisvaardigheden

Basisvaardigheden

Een leven lang leren is niet alleen maar leuk. Of uitdagend. Het is onmisbaar. Want onze samenleving staat geen moment stil en vraagt om steeds weer andere vaardigheden en capaciteiten. Mensen moeten daarom de kans krijgen om nieuwe dingen te leren, zich open te stellen voor kennis en zich te ontplooien. Alleen zo kan iedereen blijven meedoen aan de maatschappij. Gelukkig kan de Bibliotheek daarbij helpen. Dat is een stevige taak, en daarom kunnen Bibliotheken op hun beurt weer bij Probiblio terecht voor extra ondersteuning. Onze adviseurs bieden expertise, middelen en instrumenten op het gebied van zelfredzaamheid en waaronder basisvaardigheden. Vanuit onze provinciale positie kunnen we een brug slaan tussen landelijk en lokaal beleid en samen met de bibliotheken de vertaalslag maken naar de lokale situatie. Van het opzetten van een Taalhuis tot advies over samenwerken met externe partners – we hebben het allemaal in huis.

Samen met de bibliotheken zijn in 2019 best practices verzameld, een strategie op het gebied van Leven lang Leren ontwikkeld en een afgestemde programmering (fysiek en digitaal) rond informeel en non-formeel leren geformuleerd. Download Leven Lang Leren in de bibliotheek, een verkenning.

Bekijk ons aanbod hieronder of neem contact op via basisvaardigheden@probiblio.nl. Meld je hier voor de Maatschappelijke nieuwsbrief.

Advies basisvaardigheden en laaggeletterdheid

Advies basisvaardigheden en laaggeletterdheid

Basisvaardigheden zijn voor bibliotheken geen onbekend terrein. Maar er doemen steeds weer nieuwe op...

Advies Zelfredzaamheid en sociaal domein

Advies Zelfredzaamheid en sociaal domein

De bibliotheek begeeft zich meer en meer in het sociaal domein. Dat schept kansen, maar roept ook vr...

Basisvaardigheden: doelgroepen, leereffecten en aanbod

Basisvaardigheden: doelgroepen, leereffecten en aanbod

Mensen bereiken die moeite hebben met de basisvaardigheden vergt een specifieke aanpak. Door kennis ...

BoekStartcoach

BoekStartcoach

De BoekStartcoach speelt een belangrijke rol in de gezinsaanpak die zich richt op het voorkomen van ...

BOZH programma Taalnetwerken

BOZH programma Taalnetwerken

In Nederland kunnen tweeënhalf miljoen volwassen Nederlanders onvoldoende deelnemen aan de samenlev...

Collectieadvies Laaggeletterdheid

Collectieadvies Laaggeletterdheid

Collectiespecialisten de weg wijzen in beschikbare (digitale) collecties en hulpmiddelen voor NT1- e...

De bibliotheek als derde leeromgeving

De bibliotheek als derde leeromgeving

De kansenongelijkheid voor kinderen en jongeren neemt toe en steeds meer bibliotheken nemen daarom h...

Digitale basisvaardigheden agenderen

Digitale basisvaardigheden agenderen

De gemeente ervaart de bibliotheek niet als de vanzelfsprekende partner bij het ondersteunen van de ...

Digitale Inclusie

Digitale Inclusie

Alle openbare bibliotheken hebben (of openen op korte termijn) Informatiepunten Digitale Overheid. H...

Eenzaamheidsbestrijding

Eenzaamheidsbestrijding

Bibliotheken doen ongemerkt veel voor de bestrijding van eenzaamheid. Uit onderzoek blijkt dat dat d...

Gecijferdheid

Gecijferdheid

Beheersing van de basisvaardigheden is cruciaal om te functioneren in onze maatschappij. Naast taal-...

Gezinsaanpak

Gezinsaanpak

Een goede beheersing van basisvaardigheden wordt steeds belangrijker om volledig mee te kunnen doen ...